Współpraca z fundacją Kraków Miastem Startupów

krakowskie StartUpy

Będziemy wspólnie wspierać krakowskie StartUpy!

Fundacja Klaster LifeScience Kraków podpisała 17 lutego 2017 r. List intencyjny z Fundacją Kraków Miastem Startupów w którym obie strony wyrażają chęć wzajemnej współpracy w zakresie wspierania rozwoju ekosystemu start-upowego w Krakowie oraz propagowania zrównoważonego rozwoju, poprzez łączenie technologii akademickiej z potencjałem przedsiębiorczym młodych ludzi.

Celem listu intencyjnego jest potwierdzenie naszego zainteresowania działaniami na rzecz rozwoju środowiska start-upowego w Krakowie oraz gotowości do wspierania przedsiębiorczości innowacyjnej i technologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji technologii powstałych na uczelniach wyższych.

Podzielamy opinię, iż przedsiębiorstwa typu start-up wnoszą istotny wkład w rozwój gospodarki opartej na wiedzy, w szczególności, jeśli bazują na innowacyjnych technologiach powstających w środowisku akademickim, dlatego szczególnie uzasadnione jest podejmowanie działań w tym obszarze oraz ich wspieranie przez instytucje publiczne.

Wspólnie wyrażamy chęć współpracy w zakresie działań o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, doradczym i promocyjnym nakierowanych na rozwój przedsiębiorczości technologicznej w szczególności poprzez wzajemne wspieranie realizowanych przez siebie programów.


Kraków Miastem Startupów Klaster LifeScience Kraków