Bezzwrotne dotacje dla branży chemicznej

Bezzwrotne dotacje - INNOCHEM

Bezzwrotne dotacje czekają na Twoją firmę!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłosiło II konkurs dedykowany branży chemicznej – INNOCHEM (budżet 180 mln PLN!).

 • Dofinansowanie do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
 • Dofinansowanie do projektów inwestycyjnych.

Nabór wniosków potrwa od 1 marca do 28 kwietnia 2017 roku.

Sektor chemiczny jest jednym z wiodących sektorów polskiej gospodarki, generującym szereg innowacyjnych rozwiązań. W związku z tym będzie on jednym z obszarów w szczególny sposób wspieranych ze środków publicznych w 2017 roku.

Należy jednak podkreślić, że konkurs INNOCHEM nie ogranicza się wyłącznie do projektów składanych przez firmy z branży chemicznej. Ważnym aspektem jest wpisywanie się projektu w zakres agendy badawczej wspieranej w naborze wniosków.

O wsparcie mogą ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy (jak również konsorcja przedsiębiorstw) planujący samodzielną , lub we współpracy z przedstawicielami sektora nauki, realizację projektów badawczo-rozwojowych, których efektem są rozwiązania innowacyjne (produktowe lub procesowe) w skali co najmniej kraju.

W szczególności konkurs ukierunkowany jest na obszary tematyczne:

 1. Obszar tematyczny I – POZYSKIWANIE SUROWCA
 2. Obszar tematyczny II – WYTWARZANIE PRODUKTÓW PODSTAWOWYCH
 3. Obszar tematyczny III – WYTWARZANIE PRODUKTÓW SPECJALISTYCZNYCH
 4. Obszar tematyczny IV – NOWE TECHNOLOGIE
 5. Obszar tematyczny V – OBSZARY HORYZONTALNE (OPTYMALIZACJA PROWADZONYCH PROCESÓW, NISKOEMISYJNE TECHNOLOGIE WYTWÓRCZE)

Projekt może obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo wyłącznie prace rozwojowe. Intensywność pomocy może wynieść do 60% (prac rozwojowych) oraz nawet do 80% (dla badań przemysłowych)[*]. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 1 mln PLN, zaś maksymalna 20 mln PLN. Do kosztów tych zaliczyć należy:

 • Koszty bezpośrednie – wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia;
 • Koszty podwykonawstwa – w tym usługi badawcze realizowane m.in. przez podwykonawców naukowych;
 • Pozostałe koszty bezpośrednie – obejmujące koszty materiałów operacyjnych, koszty użytkowania sprzętu i wyposażenia, koszty promocji i inne bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia badawczego;
 • Koszty pośrednie – do 17% sumy kosztów wliczanych do podstawy obliczenia kwoty kosztów pośrednich.

Eksperci EFA Polska zweryfikują dla Państwa plany rozwojowe wydając jednocześnie rekomendację wyboru optymalnego kierunku ubiegania się o dofinansowanie.
Nasze doświadczenia, poparte przykładami projektów, jakie uzyskały dofinansowanie w pierwszym konkursie INNOCHEM dają Państwu gwarancję najwyższej jakości obsługi.
Nie czekaj! Już dziś umów się na bezpłatną konsultację i analizę planów rozwojowych! Napisz do Magdaleny Mróz, e-mail: magdalena.mroz@efapolska.com, tel. 663 883 391


[*] Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju prac badawczo-rozwojowych.


Szczegółowe zasady aplikowania oraz zakres merytoryczny konkursu znajduje się na stronie NCBR.