Biophage Pharma S.A. oraz Eurokreator T&C sp. z.o.o. – nowi partnerzy Klastra

351

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 15.12.2015 na spotkaniu Rady Programowej Klastra LifeScience Kraków w Life Science Park do wyjątkowego grona Klastra dołączyło dwóch nowych partnerów.  Wierzymy, że przed nami lata owocnej współpracy.

Eurokreator T&C sp. z o.o.

Firma prowadzi doradztwo w zakresie projektów związanych ze współpracą biznesu z nauką. Utworzyła ILab Plus czyli innowacyjną przestrzeń szkoleniową na Zabłociu. Obecnie tworzy we współpracy z UJ, PCSS, ITEE gry poważne dla edukacji obejmujące zarządzanie stresem, life równoważenie życia zawodowego z rodzinnym.

Do swojej działalności włączyła psychologów, psychosomatologów, neurologów, projektantów gier. Bazą są wypracowane metody profilaktyki wypalenia zawodowego i obniżenie dystresu dla kadry menedżerskiej w oparciu o metodę psychosomatoanalizy dr R. Meyera, somatocoaching, neurocoaching, RTMMindfulness Based Stress Reduction, rozwijanie EQ oraz BQ.

Ponadto Grupa Eurokreator realizuje usługi w obszarach:

  • opracowywanie studiów wykonalności i projektów na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych (np. obsługa Filharmonii Krakowskiej oraz podmiotów prywatnych, przedsiębiorców i NGO)
  • opracowania strategiczne i analityczne o charakterze badawczo rozwojowym (np. dla Powiatu Krakowskiego „Koncepcja rozwoju ZSRiCKU”)
  • Public Relations (strategie PR, kampanie kreatywne, kampanie projektów, wdrażanie produktów, zarządzanie sytuacją kryzysową, Media Relations, usługi poligraficzne i inne m.in. dla wydawnictwa pwn.pl)
  • opracowywanie koncepcji i materiałów edukacyjnych, a także szkolenie kadry nauczycielskiej (w ramach działalności NIDN).

http://www.eurokreator.eu/

Biophage Pharma S.A.

Przedmiot działalności Przedsiębiorstwa związany jest z branżą farmacji i biotechnologii. Profil branżowy Biophage Pharma jest skoncentrowany na dziedzinie farmacji i biotechnologii czyli przyszłościowym, proinnowacyjnym sektorze wysokich technologii. Główne obszary działalności to:

  • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
  • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i  technicznych
  • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
  • konsultacje w zakresie rozwoju produktów leczniczych z zastosowaniem bakteriofagów

Specjalizacją Spółki, wyróżniającą ją na tle innych podmiotów prowadzących działalność w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, będzie rozwój preparatów fagowych, które znajdą zastosowanie w leczeniu antybiotykoopornych zakażeń. Taki model działalności związany jest z przyjętą przez Firmę „strategią niszy rynkowej” związaną z identyfikowaną niedostępnością na rynku krajowym i międzynarodowym skutecznych środków antybakteryjnych do zwalczania infekcji lekoopornych przy jednocześnie rosnącej liczbie antybiotykoopornych zakażeń. Strategicznym celem firmy Biophage Pharma jest rozwój preparatów fagowych, wykorzystujących bakteriofagi jako substancje czynne. W literaturze światowej terapia z użyciem bakteriofagów wymieniana jest coraz częściej jako alternatywa dla antybiotykoterapii.