Bony na innowacje dla MŚP – Projekt PERMIDES

Projekt PERMIDES

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na europejski projekt PERMIDES, który umożliwia otrzymanie bonów na innowacje dla MŚP z sektora Biofarmaceutycznego o wartości do 60 000 euro na projekty współpracy z firmami z sektora IT.

Firmy Biofarmaceutyczne z Klastra LifeScience Kraków mogą korzystać ze wsparcia finansowego bonów. Projekt PERMIDES ma na celu połączenie MŚP z sektorów biofarmaceutycznego i informatycznego w celu przyspieszenia medycyny precyzyjnej poprzez opracowanie nowych rozwiązań cyfrowych wzdłuż łańcucha wartości biofarmaceutycznych.

Projekt PERMIDES jest finansowany ze środków pochodzących z europejskiego programu „Horyzont 2020”, projekt jest koordynowany przez CyberForum. Całkowity budżet około 3 milionów euro zostanie wydany za pośrednictwem bonów innowacyjnych.

W pierwszym okresie realizacji projektu finansowano 22 projekty o łącznej wartości około 1,3 miliona euro. Zainteresowane MŚP mogą nadal ubiegać się o wsparcie finansowe pod adresem http://permides.eu/ do 10 października. Proces aplikacji jest bardzo uproszczony tak aby małe i średnie przedsiębiorstwa mogły łatwo uczestniczyć.

Więcej informacji o procesie składania wniosków można znaleźć pod adresem: http://permides.eu/how-to.

Projekt PERMIDES