Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków | 31.05.2017 | podsumowanie

Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków

31 maja 2017 roku odbył się Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków, w którym uczestniczyło 60 osób zainteresowanych tematyką nauki o życiu. Wysłuchaliśmy wielu interesujących prezentacji, spotkaliśmy starych znajomych, nawiązaliśmy nowe kontakty. Warto było przyjść!

Dzień Otwarty Klastra rozpoczął się prelekcją Kazimierza MurzynaDyrektora Zarządzającego Klastrem LifeScience Kraków, który opowiedział o inicjatywie klastrowej, podsumował dotychczasowe działania, opowiedział o tym co ważne dla naszych Partnerów oraz pokazał kierunki dalszego rozwoju.

Przerwa networkingowa jak zawsze była okazją do zawierania nowych znajomości i wzajemnego inspirowania się pomysłami.

Jarosław Bułka (Silvermedia) oraz Pani Kamila Bień (Comarch Healthcare), rozpoczęli prezentacje przygotowane przez Partnerów Klastra. Oboje skupili się na tematyce telemedycyny, która zyskuje coraz większą popularność. Pan Jarosław opowiedział o usługach świadczonych przez Silvermedia, oraz o wyzwaniach jakie stoją przed telemedycyną. Kamila Bień przedstawiła Centrum Medyczne iMed24, które świadczy innowacyjne usługi telemedyczne z zakresu kardiologii, geriatrii oraz położnictwa.

Łukasz Kutrzeba z Jagiellońskiego Centrum Innowacji opowiedział o Parku Life Science jako miejscu wspierającym działalność badawczo – rozwojową z zakresu nauk przyrodniczych. Przedstawił wszystkie dostępne usługi, z których na terenie Parku mogą skorzystać zarówno naukowcy jak i przedsiębiorcy.

Piotr Warchoł z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił Garaż Złożoności czyli miejsce, które wspiera interdyscyplinarne projekty.

Piotr Kaczka z Olimp Laboratories opowiedział o realizowanych projektach oraz możliwościach współpracy. Przybliżył nam również aktywności poszczególnych działów spółki.

Robert Gajewski z Instytutu Przemysłu Skórzanego wyjaśniał jak obuwie wpływa na nasze zdrowie i jak ważny jest prawidłowy jego dobór. Podczas swojej prelekcji omówił także działania jakimi zajmuje się IPS w Krakowie.

Kolejnymi Prelegentami byli Bartłomiej Wielogórski (Prodromus) oraz Zygmunt Podolec (Centrum Badawczo Rozwojowe MEDINET). Pan Bartłomiej przedstawił realizowaną przez Prodomus strategię innowacji. Pan Zygmunt opowiedział o Krakowskiej Szkole Spirometrii i Aerozoloterapii, o realizowanych projektach i strategii. W obu prezentacjach pokazane zostały możliwości nawiązania współpracy.

Pierwszą serię prelekcji zakończyli Krzysztof Mydel (Szpital Uniwersytecki w Krakowie), Dominik Lipka (Synthos S.A) oraz Tomasz Kos (Instytut Farmakologii PAN). Pan Krzysztof opowiedział o obszarach innowacyjnej działalności szpitala, a także przedstawił wybrane obszary rozwoju. Pan Dominik pokazał realizowane przez firmę Synthos prace badawcze dotyczące nanonośników substancji czynnych. Pan Tomasz omówił strategię działania Instytutu oraz szczegółowo omówił pola współpracy.

Przerwa lunchowa oraz pyszne przekąski serwowane przez Krakowski Klaster Gastronomiczny pozwoliły wszystkim nabrać sił na drugą część dnia.

Kolejną serię wystąpień rozpoczął Arkadiusz Trefon z firmy Vianat, który przedstawił działalność swojej spółki, opowiedział o poszukiwaniu nowych technologii przetwórczych, możliwych polach współpracy, a także o realizowanych przez firmę projektach.

Kolejnymi prelegentkami były panie Agata Piestrzyńska – Kajtoch (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy) oraz Klaudia Trembecka – Wójciga (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN). Pani Agata przedstawiła możliwości zastosowania Zintegrowanego Systemu Analitycznego przy badaniach molekularnych. Omówiła także badania jakie wykonuje Instytut. Pani Klaudia opowiedziała o postępie w dziedzinie inżynierii biomedycznej, który możliwy jest dzięki połączeniu nauki o materiałach z biologią komórki.

Magdalena Oćwieja z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN omówiła funkcjonalne nano i mikrocząsteczki i ich zastosowania w biologii, medycynie oraz analityce.

Paweł Ptaszek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawił potencjał naukowo – badawczy wydziału Technologii Żywności. Omówił strukturę wydziału oraz dostępne usługi i możliwości współpracy.

Kolejnymi prelegentkami były Monika Duda (ExecMind) oraz Izabela Paluch (Intech PK). Pani Monika przedstawiła profil działalności firmy ExecMind oraz opowiedziała o roli coachingu w biznesie. Pani Izabela omówiła możliwości współpracy ze spółką Intech PK, pokazała profil działalności i realizowane projekty.

Drugą serię prelekcji zakończyły wystąpienia Marka Piątkowskiego i Julii Radwan – Pragłowskiej z Politechniki Krakowskiej, Piotra Zygmunta z Biospekt oraz Jacka Antonkiewicza z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pan Marek i Pani Julia opowiedzieli o badaniach z zakresu biodegradowalnych aerożeli chitozanowych. Pan Piotr przedstawił efekty ostatnich prac projektowych związanych z biotechnologią ścieków. Pan Jacek opowiedział o prowadzonych przez Uniwersytet badaniach mających na celu wprowadzenie do obrotu produktów powstałych z odpadów. Przedstawił wykonane doświadczenia oraz aktualne wdrożenia.

Prezentacje Dnia Otwartego to zawsze źródło inspiracji dla Uczestników. Tak było i tym razem! Mamy nadzieję, że nowe kontakty biznesowe staną się okazją do nawiązania współpracy a nowe pomysły będzie można przekuć na innowacyjne projekty. Tego życzymy sobie i wszystkich uczestnikom tegorocznego Dnia Otwartego Klastra LifeScience Kraków. Dziękujemy za Waszą obecność i zapraszamy do kontaktu!

Prezentacje, co do których prelegenci wyrazili zgodę, można zobaczyć poniżej:


Zdjęcia z wydarzenia dostępne są w albumie pod adresem:
http://bit.ly/DzOtw2017, można je pobrać.
Jeśli będzie ktoś zainteresowany większym rozmiarem zdjęć, to prosimy o kontakt z nami.

Spotkanie organizowane było przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego.

Małopolska