Dzień Otwarty Klastra LSK – kogo będzie można spotkać?

Dzień Otwarty 2015

“Mam Klaster i nie zawaham się go użyć!”
Tegoroczne hasło Dnia Otwartego pomoże wszystkim obecnym zrozumieć i przekonać się, jak ważna jest przynależność do inicjatywy klastrowej.

26 maja coraz bliżej, przez co mamy więcej szczegółów związanych z Dniem Otwartym Klastra.

Swój udział w prezentacjach zgłosili już:

 • Jagiellońskie Centrum Innowacji – przedstawi możliwości podjęcia działalności w Parku LifeScience i zorganizuje wycieczkę, żeby pokazać nam Park od środka
 • Selvita – największa spółka biotechnologiczna, nie tylko w Małopolsce, ale w całym kraju – opowie o swoich aktualnych projektach
 • Uniwersytet Rolniczy – przybliży nam temat budowania platformy współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym, a biznesem
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN – opowie o wieloskalowej funkcjonalizacji powierzchni materiałów przeznaczonych do kontaktu z krwią.
 • Silvermedia – poruszy temat aplikacji mobilnych
 • Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych – wsparcie innowacyjnych rozwiązań w sektorze MŚP
 • Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON –  podejmie dialog biologii z informatyką
 •  PerkinElmer Polska Sp. z o.o jako wystawca
 • Biospekt – poruszy temat Grupy Tematycznej Klastra “Środowisko”
 • Biomantis
 • Retail Technology Consulting Sp. z o.o. – przybliży pojęcie Business Intelligence
 • Ateknea – finansowanie projektów w nowej perspektywie H2020
 • Kancelaria radców prawnych i tłumaczy przysięgłych KG Legal – przybliży udział polskich przedsiębiorców w branżach life science’owych

Ponadto w programie Dnia otwartego:

 • Nowa strategia związana ze statusem Klastra Kluczowego – dlaczego warto należeć do Klastra
 • Grupy Interesów – Środowisko, Diagnostyka Medyczna, Zespół Innowacji, Innowacyjny Szpital – czyli jak działać z partnerami w tym samym kręgu zainteresowań
 • Platforma TTO – jak używać narzędzie do zarządzania projektami
 • LSOSkto skorzysta z obecności na międzynarodowym forum współpracy

Dzień Otwarty jest organizowany w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Obowiązuje rejestracja przez formularz.

Zobacz aktualny program Dnia Otwartego

Co? Dzień Otwarty Klastra LifeScience

Kiedy? 26 maj 2015, godz. 9:00 – 16:00

Gdzie? Park LifeScience, ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków

Partnerzy:

MFI-bilbord