Finansowanie NFOŚiGW dla Innowacyjnych projektów w obszarze technologii środowiskowych

Finansowanie NFOŚiGW

Pół miliarda złotych czeka!

Już od 19 czerwca uruchomiony zostanie kolejny nabór wniosków w konkursie SOKÓŁ, którego środki pozwolą na finansowanie prac B+R lub wdrożeń innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczaniu oddziaływania zakładów produkcyjnych czy poszczególnych instalacji lub urządzeń na środowisko naturalne.

Konkurs przewiduje bezzwrotne dotacje na prowadzenie prac B+R oraz preferencyjne finansowanie zwrotne lub inwestycje kapitałowe w przypadku przedsięwzięć w fazie wdrożenia technologii.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz kolejny uruchamia możliwość wsparcia dla przedsiębiorców planujących inwestować w innowacyjne rozwiązania sprzyjające środowisku naturalnemu.

O środki w ramach budżetu 500 mln PLN (z czego 25 mln PLN przeznaczonych jest na dotacje dla projektów w fazie B+R oraz 475 mln PLN na dofinansowanie zwrotne dla projektów w fazie wdrożeniowej) mogą ubiegać się wszyscy.

Warunkiem zakwalifikowania przedsiębiorcy do możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe jest:

  • innowacyjność rozwiązania wykazana minimum na poziomie kraju;
  • wpisywanie się rozwiązania w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji tj.: zrównoważona energetyka (Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowanie, przesyłu i dystrybucji energii, inteligentne i energooszczędne budownictwo, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku);
  • surowce naturalne i gospodarka odpadami (Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów, Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie).

Dofinansowanie bezzwrotne w fazie B+R wynosi:

  • do 80% dla przedsiębiorców mikro/małych,
  • do 70% dla przedsiębiorców średnich,
  • do 60% dla przedsiębiorców dużych.

Wsparcie w formie preferencyjnej pożyczki w fazie wdrożeniowej wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.
Wsparcie w tej fazie w formie inwestycji kapitałowej może wynieść również do 85% kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane obejmują nakłady niezbędne do poniesienia w zakresie koniecznych do przeprowadzenia prac B+R lub koniecznych do podjęcia działań inwestycyjnych celem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii środowiskowej.


Nabór wniosków potrwa do 31.10.2017 roku.
Nie zwlekaj i rozpocznij aplikowanie już dziś!

Jeśli poszukujecie Państwo wsparcia również w innych obszarach – inwestycje, środowisko, badania i rozwój, zapraszamy do kontaktu celem przeprowadzenia analizy mapy dotacyjnej dla Państwa firmy.

KONTAKT
Magdalena Mróz – Action Line Manager R&D
T: +48 663 883 391
E: magdalena.mroz@efapolska.com
www: www.efapolska.pl