Garaż LifeScience – laboratorium dla Hackerów

W Garażu

Garaż LifeScience

to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie typu Bio.Hacker.Space, które odpowiada na oczekiwania środowisk Do-It-Yourself (DIY), tworzonych przez pasjonatów nauk przyrodniczych i medycznych, którzy – chcąc zajmować się hobbystycznie innowacyjnymi pomysłami – napotykają podstawową barierę dla rozwijania swoich pasji w postaci braku dostępu do infrastruktury i aparatury umożliwiających eksperymentowanie w odpowiednich i bezpiecznych warunkach.

Na program Garażu LifeScience składają się: kompletne laboratorium, biblioteka techniczna oraz koncepcja działania oferująca przestrzeń dla osób z inwencją chcących uczyć się i eksperymentować z własnymi pomysłami w dziedzinie biologii, chemii, biotechnologii i techniki. Laboratorium zlokalizowane jest w budynku B, Parku Life Science przy ul. Bobrzyńskiego 14.

Garaż LifeScience

Garaż LifeScience to:

 • miejsce spotkań i wsparcia rozwoju idei i projektów ukierunkowanych na innowacje w dziedzinie life science,
 • laboratorium i poligon eksperymentowania z pomysłami wypracowanymi w grupie zainteresowanych,
 • biblioteka,
 • wsparcie merytoryczne w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości.

W ramach Garażu LifeScience prowadzone będą działania animacyjne stymulujące i wspierające kreatywność uczestników, dzięki czemu zyskają oni możliwość uczenia się, eksperymentowania i rozwijania pomysłów w bezpiecznym i wspomagającym środowisku. Rezultatem programu będą nowe pomysły na innowacyjne rozwiązania w dziedzinie life science, które następnie będą rozwijane przy zaangażowaniu innych środków i instytucji, jak np. JCI Venture.

Garaż LifeScience jest inicjatywą Fundacji Klaster LifeScience (FKLS) oraz Garażu Złożoności UJ (GZ) realizowaną przy współpracy z Jagiellońskim Centrum Innowacji (JCI). Liderem przedsięwzięcia jest FKLS.  Przedsięwzięciu patronuje Miasto Kraków

Celem wspólnego przedsięwzięcia jest:

 • promocja przedsiębiorczości akademickiej;
 • edukacja w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości;
 • wsparcie rozwoju innowacyjnych projektów środowisk DIY;
 • wsparcie rozwoju i komercjalizacji indywidualnych projektów z dziedziny life science.

Co w Garażu?

Garażu LifeScience będzie realizować działania wspierające proces innowacji poprzez:

 1. Partycypacyjne generowanie pomysłów (ideation)
 2. Eksperymentowanie z pomysłami (exploration)
 3. Demonstracje nowych rozwiązań technik i technologii (demonstration)
 4. Edukację w zakresie zastosowania nowych technik i technologii (education)

Zapraszamy na otwarcie konferencję i warsztaty Design Thinking dla Osób Niepełnosprawnych w ramach KRK Start-Up week.

startkrkup


Chcesz  dowiedzieć jak działa bio-hacker space? Skontaktuj się z nami: klaster@lifescience.pl