Nowi członkowie Klastra: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Podczas zebrania Rady Klastra 17 kwietnia 2013 r. naszym członkiem został Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (dawny  Instytut Obróbki Skrawaniem).

IMIM współpracuje z ośrodkami w takich krajach, jak  Francja, Austria, Rosja, Węgry, Ukraina, Słowacja, Holandia, Hiszpania czy Kanada.

Prowadzone badania skupiają się na 4 priorytetach:

I: Materiały i technologie przyjazne dla środowiska.
II: Materiały amorficzne, nano- i mikrokrystaliczne
III: Materiały funkcjonalne
IV: Rozwijanie narzędzi badawczych i technik diagnostycznych.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie metalurgii i inżynierii materiałowej oraz zespół akredytowanych laboratoriów badawczych.

akredytacja2_IMIM akredytacja1_IMIM

Laboratoria objęte akredytacją:

  • Laboratorium wytrzymałości materiałów: statyczne próby rozciągania i ściskania, pomiary twardości metali.
  • Laboratorium analitycznej mikroskopii elektronowej: analizy jakościowe i ilościowe pierwiastków w metalach, stopach i materiałach ceramicznych, identyfikacja faz, analiza gęstości dyslokacji, rozkładu i kształtu wydzieleń, badania struktury granic ziaren, określanie morfologii powierzchni, kształtu i wielkości wtrąceń obcych oraz analiza wad).
  • Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej: jakościowe i ilościowe analizy składu fazowego, pomiary wielkości parametrów sieciowych krystalitów oraz naprężeń własnych, analiza tekstury.
  • Laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej: identyfikacja składników mikrostruktury w stali, staliwie oraz w metalach i stopach metali nieżelaznych.
  • Laboratorium mikrokalorymetrii: pomiary własności fizykochemicznych, właściwości struktury, w szczególności pomiary zakresu temperatur, entalpii oraz kinetyki przemian fazowych.
  • Laboratorium spektralnej analizy chemicznej: ilościowa, chemiczna analiza materiałów metalicznych i ceramicznych.
  • Laboratorium konfokalnej mikroskopii laserowej: analiza związków fluorescencyjnych.

lab_IMIM
Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej

 

Adres: ul. W. Reymonta 25, 30-059 Kraków

Kontakt:
telefon (centrala): +48-12-2952800
telefon (sekretariat): +48-12-2952801
fax: +48-12-2952804
e-mail: office@imim.pl

www.imim.pl