Konferencja Klastrowa – „Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4”

Konferencja Klastrowa

Ministerstwo Rozwoju organizuje w dniu 30 czerwca 2017 r., Konferencję Klastrową „Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4”.

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli administracji (policy makers), klastrów, przedsiębiorców, stowarzyszeń i organizacji zainteresowanych polityką klastrową.

W ramach Konferencji możliwa będzie wymiana doświadczeń oraz dyskusja na temat różnic i wyzwań polityki klastrowej w poszczególnych państwach V4+4. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń w tworzeniu i wdrażaniu polityki klastrowej oraz wspólnego zastanowienia się nad sposobami włączenia klastrów do promowania przedsiębiorczości, akceleracji MŚP, umiędzynarodowienia działalności oraz cross – sektorowej współpracy.

Ponadto, w ramach Konferencji zaplanowano sesje nakierowane na konkretne obszary działania klastrów, takie jak: systemy i środki transportu, zdrowe społeczeństwo, zrównoważona energetyka oraz inteligentne i energooszczędne budownictwo, surowce naturalne i gospodarka odpadami. W trakcie poszczególnych sesji przeprowadzona zostanie również dyskusja w zakresie trendów, barier i wyzwań dla rozwoju klastrów oraz budowania współpracy w ramach państw V4+4.

W trzeciej części Konferencji zaplanowano matchmaking klastrów, który mamy nadzieję przyczyni się do nawiązania owocnej współpracy pomiędzy klastrami.

[iconbox_top title=”Materiały konferencyjne:” icon=”PDF_Document.png”]

Zaproszenie na Konferencję Klastrową

Program Konferencji Klastrowej

Konferencja odbywać się będzie 30 czerwca 2017r.
Sala Pod Kopułą, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa