Konkurs na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich w ramach InterDokMed

Konkurs na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich

18 października ogłoszono konkurs na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich możliwych do realizacji w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed – skierowany do SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW jednostek partnerskich.

Zgłoszony temat powinien wpisywać się w tematykę badawczą ŚSD InterDokMed „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej”. Temat powinien być realizowany pod opieką dwóch opiekunów naukowych/promotorów reprezentujących różne jednostki i różne dyscypliny naukowe, przy czym jedna z dyscyplin jest dyscypliną wiodącą (za dyscyplinę wiodącą uznaję się tę, w którą osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wnosi większy wkład naukowy). Zwracamy szczególna uwagę na fakt, że realizacja tematu powinna zakończyć się obroną pracy doktorskiej w ciągu 4 lat.

Propozycje tematów, w postaci wypełnionego Załącznika 1, należy złożyć do dnia 17 listopada 2017 r.:

 • wersję elektroniczną należy przesłać na adres ncdokmed(at)cyf-kr.edu.pl
 • podpisaną wersję papierową należy złożyć w jednostek partnerskich:
  • w IKiFP PAN – u Pani Aleksandry Niedzielskiej/Magdalena Wieciech-Figura
  • w IF PAN – u Pani prof. dr hab. Agnieszki Basty-Kaim
  • w IFJ PAN – u Pani prof. dr hab. Małgorzaty Lekkiej
  • w WCh UJ – u Pani prof. dr hab. Grażyny Stochel
  • w WL UJ CM – u Pana prof. dr hab. Rafała Olszaneckiego

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości 22 listopada 2017 r. na stronie InterDokMed.

Kluczowe daty:

 • 18 października – 17 listopada 2017 – konkurs na tematy
 • 22 listopada – ogłoszenie tematów do II rekrutacji
 • 23 listopada 2017 – 19 stycznia 2018 – składanie dokumentów przez kandydatów
 • 29-30 stycznia 2018 – rozmowy kwalifikacyjne
 • 5 lutego 2018 – ogłoszenie wyników.

Więcej informacji o konkursie oraz załączniki do pobrania na stronie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN.