Kraków InnoTech Summit, 4 kwietnia 2017

Kraków InnoTech Summit

W najbliższy wtorek (4 kwietnia 2017) Kraków Miastem Startupów organizuje konferencję Kraków InnoTech Summit (KITS).

KITS to konferencja, która jest odpowiedzią na wyzwania związane z transferem technologii powstałych w murach uczelni do biznesu. Jej nowatorska formuła pozwala w jednym miejscu zgromadzić: młodych naukowców posiadających pomysły technologiczne, przedsiębiorców potrafiących tworzyć innowacyjny biznes oraz inwestorów skłonnych do wspierania ryzykownych projektów. Konferencja odbędzie się 4 kwietnia w budynku Akademii Górniczo Hutniczej.

Konferencja Kraków InnoTech Summit, której celem będzie integracja środowiska biznesowego z naukowym, składać się będzie z 4 części:

  • Startup Pitch Contest – konkursu, w trakcie którego przed inwestorami i publicznością zaprezentują się krakowskie startupy.
  • Sesji posterowej – na której możliwe będzie przedstawienie własnej technologii przez naukowców.
  • Paneli dyskusyjnych – przedstawienie konkretnych możliwości i przykłady współpracy nauki z biznesem.
  • Spotkań 1:1 – okazja do rozmowy z ekspertami z różnych dziedzin

Biznes i nauka w Polsce, to bardzo często jeszcze “dwa światy”, które mają niewiele okazji do nawiązania kontaktów. Niewiele spotkań łączy bowiem oczekiwania obu grup: naukowcy spotykają się na swoich konferencjach, które spełniają kryteria “naukowości” i są zaliczane do aktywności naukowej, a przedsiębiorcy uczestniczą w spotkaniach o charakterze networkingowym, umożliwiającym nawiązanie wielu kontaktów i szybką ocenę ich przydatności biznesowej.

KITS łączy w sobie cechy konferencji naukowej (w formie sesji posterowej) i start-upowej (pitch contest i sesja mentoringowa), a tym samym jest szansą na nawiązanie prawdziwych relacji pomiędzy przedstawicielami wspomnianych światów.

Więcej informacji oraz zapisy dostępne są na stronie: Kraków InnoTech Summit.

Wydarzenie na Facebooku: Kraków InnoTech Summit

Kraków Miastem Startupów