Krakowski karnawałowy Bal Klastrowy

Bal Klastrowy

Z ogromną przyjemnością chcemy zaprosić Państwa na II Krakowski Karnawałowy Bal Klastrowy. Miejscem uroczystości jest w tym roku kompleks sal na III piętrze Centrum Kongresowego ICE Kraków, przy ul. M. Konopnickiej 17, który jest idealną przestrzenią, zarówno widokową, do podziwiania Zamku Królewskiego na Wawelu, jak i taneczną, w której odnajdzie się oprawa muzyczna zapewniona przez dwa komplety muzyków: kwartet smyczkowy Con Affetto oraz zespół jazzowy Coctail.

Tegoroczny Bal odbędzie się w ostatnią sobotę karnawału, tj. 25 lutego 2017r., co sprawi, że będzie to cudowna okazja do wspólnego zakończenia okresu wytężonych działań, okazja do spotkania świata biznesu, samorządu i nauki, których współpraca jest ideą klastringu, a promocją tejże zajmuje się nasza Fundacja. Bal na 170 osób będzie finansowany przez uczestników i sponsorów, a całkowity dochód z niego przeznaczony zostanie na uruchomienie działalności Małopolskiego Centrum Komercjalizacji, które powstaje przy ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.

Głównym celem Forum Klastrów Małopolski jest wspieranie inicjatyw klastrowych oraz budowanie szerokich sieci współpracy. W związku z tym Zarząd Fundacji pragnie zaprosić lokalnych przedsiębiorców stanowiących elitę środowiska działającego w powiązaniach kooperacyjnych, utrzymującego stały kontakt z nauką i laboratoriami badawczymi oraz wdrażającego na rynek innowacyjne technologie i nowe produkty. Ze względu na rangę wydarzenia i przyświecający cel: charytatywny Bal na rzecz powołania placówki, w której swoje miejsce znajdą zarówno przedsiębiorcy, jak i naukowcy – w balu wezmą także udział przedstawiciele samorządu oraz uczelni wyższych.

Dodatkowe informacje na temat Balu Klastrowego w ulotce informacyjnej: