XIV Międzynarodowa Konferencja MAT-ECO-SHOES 2016

Konferencja MAT-ECO-SHOES
Konferencja MAT-ECO-SHOES

Instytut Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w:

XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ MAT-ECO-SHOES 2016

pt.: „Innowacje, inteligentne technologie, zdrowie i ekologia w przemyśle obuwniczym i skórzanym”

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2016 r. w Krakowie

Konferencja MAT-ECO-SHOES organizowana jest cyklicznie od 28 lat celem wymiany osiągnięć naukowo-badawczych w zakresie przemysłu obuwniczego, skórzanego i przemysłów z nimi współpracujących. Instytut Przemysłu Skórzanego O/Kraków – jako organizator – dokłada wszelkich starań, by obok naukowych referatów prezentujących osiągnięcia badawcze, znalazło się także miejsce i czas dla prezentacji nowych produktów i technologii przez branżowe firmy oraz dyskusję na temat poprawy innowacyjności firm, poprzez realizację nowych projektów oraz tworzenie konsorcjów naukowo-badawczych.

Konferencja jest także otwartą platformą do wymiany poglądów na temat tworzenia i wdrażania innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy kraju i Europy. Największe możliwości dofinansowania ze środków unijnych lub krajowych, w ramach Nowej Perspektywy Finansowej, mają firmy realizujące projekty z obszaru B+R, Szczególnie promowane są zagadnienia wpisujące się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje, a także w Inteligentne Specjalizacje sformułowane dla każdego z województw.

W programie wydarzenia wiele miejsca zostanie poświęcone tematyce ochrony środowiska (emisja gazów cieplarnianych, odnawialne źródła energii, zagospodarowanie odpadów) oraz zagadnieniom podologii, funkcjonalności wyrobów i bezpieczeństwu obuwia, mającym wpływ na poprawę jakości życia, szczególnie osób starszych i dzieci.

Tematyka konferencji obejmuje swoim zakresem takie zagadnienia, jak:

  • Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe
  • Inteligentne i energooszczędne rozwiązania, nanoprocesy i nanoprodukty przeznaczone dla zrównoważonego rozwoju
  • Wielofunkcyjne materiały polimerowe i kompozyty zaawansowanych właściwościach
  • Zdrowe społeczeństwo – technologie i działania dla ochrony i eliminacji zagrożeń cywilizacyjnych w odniesieniu do dzieci i osób starszych
  • Bezpieczeństwo i funkcjonalność wyrobów przemysłu lekkiego
  • Inteligentne technologie kreacyjne, nowoczesne projektowanie, marketing i sprzedaż
  • Elektronika i automatyzacja w przemyśle obuwniczym
  • Problematyka emisji gazów cieplarnianych w przemyśle obuwniczym i skórzanym
  • Nowoczesne technologie przetwórstwa i odzysku odpadów przemysłu lekkiego
  • Współpraca nauki z przemysłem – możliwości i bariery

Wybrane referaty, zakwalifikowane przez Komitet Naukowy i recenzentów zostaną opublikowane w punktowanej monografii naukowej w I kwartale 2017 r.

Szczegóły dotyczące konferencji (skład Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego, terminy, opłaty, wymogi edytorskie dotyczące publikowania referatów i posterów, formularz zgłoszeniowy i możliwości zakwaterowania dla uczestników konferencji) można znaleźć na stronie internetowej krakowskiego Oddziału IPS pod adresem: http://www.ips.krakow.pl/o-instytucie/konferencje.html

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!


KONTAKT w sprawach organizacyjnych konferencji

Bożena Rajchel-Chyla tel. (+48) 12 255 42 48, e-mail: brajchel@ips.krakow.pl
Joanna Alvarez tel. (+48) 12 255 42 05, e-mail: jalvarez@ips.krakow.pl

Konferencja MAT-ECO-SHOES