PANel Wiedzy – Kraków, 19 maja 2017

PANel Wiedzy

Serdecznie zapraszamy pracowników, doktorantów i wszystkich zainteresowanych na PANel Wiedzy, który jest ogólnopolską inicjatywą Rady Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk. Celem spotkania jest upowszechnianie i upublicznianie badań naukowych w przystępnej formie dla lokalnego środowiska akademickiego.

W tym roku współorganizatorem i gospodarzem krakowskiej edycji PANelu Wiedzy jest Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. W ramach spotkania wysłuchamy ciekawych prezentacji popularnonaukowych. Wśród prelegentów znajdą się:

  • mgr Małgorzata Łaciak z Instytutu Ochrony Przyrody PAN
    tytuł prezentacji: Gdzie chodzą kumaki górskie? Kilka słów o radiotelemetrii płazów
  • mgr Joanna Miąsik z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
    tytuł prezentacji: Praktyczne porady w domowej produkcji mydła
  • mgr Wojciech Snoch z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
    tytuł prezentacji: Bakteryjne polimery w ochronie środowiska

Spotkanie rozpocznie się 19 maja 2017 o godzinie 18:00 w sali audytoryjnej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera w Krakowie. Po części naukowej zapraszamy na wspólną integrację.


Karolina Zajdel – Rada Samorządu Doktorantów PAN w Warszawie
IKiFP PAN