Polsko – Niemiecka Konferencja Naukowa – “Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich”

Polsko - Niemiecka Konferencja Naukowa

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie zaprasza na XVII Polsko – Niemiecką Konferencję Naukową pt. “Innowacyjne rozwiązania w hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich”, która odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2017 r. w Sali Konferencyjnej Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, ul. Krakowska 1.

Program Konferencji

25 czerwca 2017, niedziela – Przyjazd uczestników
26 czerwca 2017, poniedziałek
 • 09.30 – 10.30 – Rejestracja uczestników
 • 10.35 – 11.00 – Przywitanie: Prof. dr hab. Maciej Pompa-Roborzyński, Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB Kraków;
  Jakob Opperer, Prezydent Bawarskiego Krajowego Instytutu Rolniczego, LfL Freising;
  dr Michael Czepalla, Fundacja Hannsa-Seidela, HSS Monachium.
 • “Znaczenie innowacji dla rolnictwa w Europie” – Jakob Opperer, Prezydent LfL Freising
 • Dyskusja
 • “Rozwój produkcji zwierzęcej w Polsce w ostatnim 20-leciu” – prof. dr hab. Janusz Żmija, dr inż. Marta Czekaj, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 • Dyskusja
 • “Nowoczesne metody oceny wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich wykorzystywane w celu poprawy ich wydajności, zdrowia i jakości produktów” – prof. dr Kay-Uwe Götz, LfL Freising
 • Dyskusja
 • “System oceny wartości genetycznej w programie hodowlanym opartym na selekcji genomowej” – prof. dr hab. Wojciech Jagusiak, UR Kraków/IZ PIB Balice
 • Dyskusja
 • Obiad
 • “Innowacje w procesach technologicznych i budownictwie inwentarskim” – dr Bernhard Haidn, LfL Freising
 • Dyskusja
 • “Precyzyjny chów zwierząt – szanse i ograniczenia” – dr hab. Jacek Walczak, prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, IZ PIB Balice
 • Dyskusja
 • Omówienie komunikatów naukowych przez moderatora, dyskusja
 • Uroczysta kolacja w Pałacu Radziwiłłów w Balicach
27 czerwca 2017, wtorek

 • “Specyfika i wymogi prawne dotyczące handlu żywnością, utrzymania i dobrostanu drobiu w Niemczech – wpływ na import i eksport jaj i mięsa drobiowego” – dr Klaus Damme – LVFZ, Kitzingen/LfL, Freising
 • Dyskusja
 • “Polskie produkty tradycyjne i niszowe pochodzenia zwierzęcego” – prof. dr hab. Władysław Migdał, UR Kraków.
 • Dyskusja
 • Przerwa kawowa
 • “Optymalizacja wykorzystania pastwiskowego ekstensywnie użytkowanych terenów zielonych na obszarach nizinnych i górzystych” – prof. dr Hubert Spiekers, Siegfried Steinberger, LfL Freising
 • Dyskusja
 • “Wykorzystanie pastwiskowe zbiorowisk trawiastych jako sposób zachowania ich funkcji gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych” – dr inż. Iwona Radkowska, dr Kamila Musiał, IZ PIB Balice
 • Dyskusja
 • Omówienie komunikatów naukowych przez moderatora, dyskusja
 • Podsumowanie wyników Konferencji przez polskiego i niemieckiego eksperta
 • Obiad
 • Zakończenie konferencji
 • Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w XVII Polsko-Niemieckiej Konferencji Naukowej.