Rekrutacja do programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska

#StartUP Małopolska

W Urzędzie Marszałkowskim ruszyła rekrutacja do nowego programu akceleracyjnego dla firm #StartUP Małopolska. Jest to 5-dniowy intensywny cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla MŚP z Małopolski działających na rynku do 24 m-cy, w trzech obszarach tematycznych: prezentacja oferty, sprzedaż oraz marketing i promocja. Cykl szkoleń poprzedzą 2-dniowe warsztaty przedakceleracyjne, podczas których uczestnicy przeanalizują modele biznesowe i strategie marketingowo-sprzedażowe swoich firm i wyodrębnią obszary do optymalizacji, a tym samym zdefiniują zakres wsparcia w ramach programu akceleracyjnego, aby jak najlepiej odpowiadał on na ich potrzeby. Każda z firm skorzysta także z usług mentorskich – indywidualnej pracy z mentorem (5 godzin) w wybranym przez siebie obszarze wymagającym wsparcia.

Chcesz rozwinąć swoją firmę? Weź udział w MAŁOPOLSKIM PROGRAMIE AKCELERACYJNYM

Program akceleracji #StartUP Małopolska jest skierowany do startupowców, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Małopolski, którzy chcą rozwijać swój biznes. Dzięki udziałowi w programie będą oni mieli okazję zdobyć nowe kompetencje i umiejętności, dzięki którym rozwiną swoje firmy, udostępnią nowe produkty i usługi oraz wprowadzą je na nowe rynki.

Szczegółowe informacje oraz elektroniczny formularz rekrutacji dostępne są na stronie programu www.startup.malopolska.pl.

Udział w programie jest bezpłatny.

Rekrutacja do programu trwa do 31 października 2017 r.

Program akceleracyjny #StartUP Małopolska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

#StartUP Małopolska