Promocja przedsiębiorczości młodych – projekt PRODEST

Projekt PRODEST

Chociaż przedsiębiorczość jest przez wielu uważana za siłę napędową wzrostu ekonomicznego i przyczynę powstania wielu nowych miejsc pracy, efektywność nauczania przedsiębiorczości w Europie nie jest satysfakcjonująca. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie brak odpowiednich materiałów edukacyjnych, ale również przygotowania nauczycieli i trenerów.

Projekt PRODEST jest próbą odpowiedzi na te wyzwania. W jego ramach zostanie opracowana metodologia oraz narzędzia promowania i nauczania przedsiębiorczości i inicjatywności wśród młodzieży. Narzędziami tymi będą kilkuminutowe filmy edukacyjne na bazie wywiadów z młodymi przedsiębiorcami w formie digital storytelling, która pozwala zaangażować zarówno umysł, jak i serce odbiorców skutecznie kształtując ich postawy.

Projekt rozwija kompetencje do przedsiębiorczości wśród młodych ludzi w Małopolsce poprzez tworzenie i rozwijanie narzędzi edukacyjnych na bazie metody “digital storytelling”. Ponadto, projekt zakłada:

 • promocję edukacji do przedsiębiorczości w szkołach i uczelniach,
 • promocję podmiotowego podejścia i aktywnego obywatelstwa w edukacji młodych ludzi,
 • wzmocnienie narzędziowe osób pracujących z młodzieżą i stworzenie programu szkoleniowego na bazie materiałów video i strony internetowej.

PRODEST rozwija metodologię i narzędzia edukacji do przedsiębiorczości dla młodzieży bazując na metodzie digital storytelling. Metoda ta obejmuje racjonalną oraz emocjonalną sferę uczenia się pozwalając na utożsamianie się z żywymi historiami ludzi – młodych przedsiębiorców – ich sukcesami i porażkami.

W ramach projektu “PRODEST – promoting entrepreneurship with digital storytelling” powstają narzędzia video na bazie wywiadów z młodymi przedsiębiorcami – krótkie filmy na temat kluczowych dla przedsiębiorców kompetencji i sposobów na ich rozwijanie. Tworzą je młodzi ludzie dla młodych ludzi, we współpracy z organizacjami społecznymi z 5 krajów: Polski, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Słowacji. Powstaje również przewodnik dla osób pracujących z młodzieżą zawierający bazę 25 scenariuszy zajęć edukacji pozaformalnej rozwijającej przedsiębiorczość i inicjatywność.

Obecnie projekt PODEST jest na etapie nagrywania wywiadów, edycji filmów i składu przewodnika. Pilotaż powstałych narzędzi rozpocznie się we wrześniu 2017 roku.
Jeśli mają Państwo chęć:

 • udzielić nam wywiadu jako osoby przedsiębiorcze chcące podzielić się dobrymi praktykami,
 • otrzymać wspomniane narzędzia w wersji online,
 • wziąć udział w pilotażu narzędzi – zaprosić nas do przeprowadzenia zajęć dla młodzieży, w szkole, instytucji, organizacji,
 • dołączyć do Komitetu Interesariuszy monitorującego jakość tworzonych narzędzi, do którego obecnie należą: Instytut Pedagogiki UJ, Instytut Europeistyki UJ oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
 • zachęcam do kontaktu z nami:
  Stowarzyszenie Europe4Youth
  ul. Urzędnicza 14/1
  30-051 Kraków
  tel.: +48 500304031, email: info@europe4youth.eu