Spotkanie Przyszłość Medycyny – Quo vadis Medycyno?

Quo vadis medycyno

W imieniu organizatora mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie Przyszłość Medycyny – Quo vadis Medycyno?, które odbędzie się 19 czerwca o godz. 10:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, Centrum Bankowo Finansowe – wejście „C”, piętro V). Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli firm farmaceutycznych, powiązań klastrowych, funduszy VC oraz naukowców i lekarzy. Będzie to doskonała okazja, by porozmawiać o innowacjach na rynku farmaceutycznym, ich transferze, komercjalizacji. W tak szerokim gronie chcemy porozmawiać i podzielić się wiedzą, spojrzeniem na kierunki w jakich zmierza rynek farmaceutyczny.

Wśród prelegentów będą m.in.: Jarosław Oleszczuk (AstraZeneca Pharma Poland), Paweł Nowicki (BTM Innovations), Maciej Wieczorek (Celon Pharma), Anna Kacprzyk (INFARMA), Karolina Dzwonek (OncoArendi Therapeutics), Adam Broncel (Poland Biomed Ventures).

W trakcie spotkania zaprezentowany zostanie projekt unijny Sieć Otwartych Innowacji, będący pilotażowym projektem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Potwierdzenie uczestnictwa proszę przesłać do 13 czerwca na adres: agnieszka.jakubiak@arp.pl lub agnieszka.jakubiak@arp.pl.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a ilość miejsca ograniczona.