Spotkania z Venture Capital i Seed Funds

Spotkania z Venture Capital

W dniu 1-2 czerwca 2017 odbędzie się pierwsze z czterech spotkań z inwestorami specjalizującymi się w sektorze life science, zaplanowane w ramach projektu ProBio Małopolska. Spotkanie składać się będzie z dwóch części:

  1. Seminarium poświęcone wybranym problemom finansowania na wczesnej fazie rozwoju innowacyjnych projektów. Celem spotkania jest poznanie uwarunkowań i trendów rynków na których funkcjonują fundusze inwestycyjne, w tym poznanie oczekiwań przedstawicieli funduszy w stosunku do projektodawców – niezbędnik dla każdego, kto zamierza pozyskać fundusze na rozwój swojej działalności. Sesje będą miały charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematem pozyskiwania kapitału na rozwój biznesu, niezależnie od wielkości firmy czy stopnia zaawansowania projektu.
  2. Spotkania B2B z inwestorami – indywidualne sesje, na których wybrane wcześniej projekty będą mogły być zaprezentowane i omówione przez przedstawicieli funduszy. Celem spotkania jest umożliwienie firmom sektora MŚP nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi inwestorami i uzyskanie informacji zwrotnej – oceny prezentowanych projektów. To również ważny etap w procesie rozwoju firmy jej innowacyjnego projektu. Do prezentacji przed inwestorami zostaną wybrane projekty po wcześniejszym ich zweryfikowaniu pod względem przygotowania i stopnia zaawansowania projektu. Przyjmowanie zgłoszeń projektów rozpoczniemy w już kwietniu. Przypominamy, że istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniu przygotowującym do prezentacji projektu – informacje o najbliższym szkoleniu znajdują się na naszej stronie.

Gościć będziemy przedstawicieli funduszy inwestycyjnych z kraju i z zagranicy. Spotkania odbywać się będą w języku angielskim. Wkrótce poinformujemy o składzie grupy inwestorów uczestniczących w seminarium i spotkaniach indywidualnych. Zapisy zainteresowanych udziałem możliwe są już dzisiaj za pośrednictwem formularza.

Nie zwlekaj! Zgłoś się już dzisiaj!

Zapisz się


Spotkaniu patronuje „Doradca w Biznesie”.

Doradca w Biznesie