Spotkanie z BRIDGE ALFĄ na Uniwersytecie Rolniczym

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w dniu 2 marca 2017 roku zorganizowało

[quote style=”boxed” float=”justify”]”Za funduszami inwestycyjnymi stoją ludzie, często mądrzy, życzliwi i otwarci – czyli o spotkaniu z BRIDGE ALFĄ na Uniwersytecie Rolniczym”[/quote]

Fundusz inwestycyjny za Wikipedią, to forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy) oraz podmioty i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w dniu 2 marca 2017 roku zorganizowało spotkanie pracowników naukowych z funduszem inwestycyjnym BRIDGE ALFA by YouNick Mint.

Spotkanie odbyło się w budynku Wydziału Leśnego, w sali należącej do kompleksu pomieszczeń Centrum Kongresowego. W spotkaniu mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani ze społeczności akademickiej UR, a także spoza niej. I faktycznie – wśród 25 zgłoszeń był także naukowiec zawodowo związany z Akademią Górniczo-Hutniczą. Dobrym znakiem jest także coraz większe zainteresowanie pań tematyką z tego zakresu. Fundusze inwestycyjne stereotypowo kojarzone są przede wszystkim z mężczyznami (posługującymi się hermetycznym językiem), zaczynają być coraz bardziej interesujące i dostępne także dla kobiet – panie stanowiły 50% obecnych na spotkaniu.

Spotkanie z BRIDGE ALFĄ na Uniwersytecie Rolniczym

Co to jest fundusz inwestycyjny BRIDGE ALFA by YouNick Mint?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, nie można nie odnieść się do znanego już wszystkim Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Brigde to program krajowy, którego operatorem jest właśnie NCBiR. Program ten ma na celu wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i innych form ich transferu do gospodarki oraz pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową.

W dniu 20 października 2016 roku NCBiR ogłosiło listę zwycięskich projektów już drugiego konkursu w ramach programu Bridge – Bridge Alfa. Z nadesłanych 90 zgłoszeń, tylko 19 funduszy inwestycyjnych dostało dofinansowanie dla swojego projektu – to WEHIKUŁY INWESTYCYJNE, zw. Alfy, które przy finansowym wsparciu NCBiR pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły we wczesnej fazie rozwoju. Funduszem Alfą mogli zostać prywatni inwestorzy spełniający kryteria mikro lub małych przedsiębiorstw, mający doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów. Wśród zwycięzców jest właśnie fundusz inwestycyjny BRIDGE ALFA by YouNick Mint.

Więcej informacji na stronie: Spotkanie pracowników naukowych z funduszem inwestycyjnym BRIDGE ALFA by YouNick Mint.