Środowiskowe Studia Doktoranckie “Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej”

Środowiskowe Studia Doktoranckie

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza nabór na Środowiskowe Studia Doktoranckie “Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” – InterDokMed.

Studia InterDokMed są CZTEROLETNIMI, INTERDYSCYPLINARNYMI, STACJONARNYMI studiami doktoranckimi prowadzonymi:

 • w obszarze nauk ścisłych;
  • w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka,
  • w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia,
 • w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;
  • w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinach: biologia medyczna, medycyna i stomatologia,
  • w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Oferujemy:

 • interdyscyplinarny, czteroletni program studiów,
 • atrakcyjne stypendia (~3 000 zł + np. stypendia projakościowe + stypendia z funduszu pomocy materialnej),
 • środki finansowe na konferencje, staże, warsztaty: językowe, z umiejętności miękkich, z nauk translacyjnych,
 • możliwość wykonywania pracy badawczej w renomowanych jednostkach naukowych (kategoria A, A+, KNOW), pod opieką dwóch promotorów, relacja mistrz-uczeń,
 • doktorat w dziedzinie nauk fizycznych / chemicznych / medycznych / nauk o zdrowiu.

Ważne terminy:

 • 16.08-15.09.2017 – składanie dokumentów,
 • 25-27.09.2017 – egzamin wstępny,
 • 29.09.2017 – ogłoszenie wyników,
 • 2.10.2017 – rozpoczęcie studiów.

Środowiskowe Studia Doktoranckie InterDokMed zostały utworzone przez pięć jednostek partnerskich:

InterDokMed

 

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed rekrutowani są do jednostki zatrudniającej ich opiekuna naukowego/promotora z dyscypliny wiodącej i podlegają przepisom studiów doktoranckich obowiązujących w tej jednostce, która zapewnia miejsce pracy i niezbędną do pracy naukowej doktoranta aparaturę i materiały.

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed niezależnie od jednostki, w której są afiliowani realizują wspólny program studiów doktoranckich.

Więcej szczegółów na stronie projektu oraz w załączonej ulotce.

PDF POWER-studia-doktoranckie


Środowiskowe Studia Doktoranckie ”Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” – InterDokMed realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego