Dokumenty dotyczące Klastra

Archiwum od 2013

zawiera dokumenty i sprawozdania z działalności Klastra LifeScience Kraków, od 2013r, gdy koordynację przejęła Fundacja LifeScience Kraków.


Archiwum 2006 – 2012

zawiera dokumenty związane z działalnością Klastra LifeScience Kraków, w latach 2006-2012, gdy koordynatorem Klastra było Jagiellońskie Centrum Innowacji.