Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie

Adres: Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego, ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków

Kontakt: Prezes Spółki: Marek Krobicki, Dyrektor Szpitala: Mirosław Gierka, e-mail: sekretariat@bonifratrzy.krakow.pl tel.: +48 12 37 97 377

Strona www: http://www.bonifratrzy.pl/

 

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie jest najstarszą, działającą nieprzerwanie od 1609 r. krakowską lecznicą, której dzieje ściśle splotły się z losami naszego miasta. 1 stycznia 1949 roku decyzją ówczesnych władz Szpital został upaństwowiony,a w październiku 1950 roku przeszedł całkowicie pod zarząd miasta Krakowa, otrzymując imię Edmunda Biernackiego.

Zwycięstwo Solidarności i powrót Rzeczypospolitej Polskiej zainicjowały starania Bonifratrów o odzyskanie Szpitala. Na mocy porozumienia z wojewodą krakowskim1 stycznia 1997 r. Szpital powrócił do Zakonu jako pierwszy niepubliczny Szpital w Polsce.

Organem założycielskim Szpitala jest Konwent Bonifratrów w Krakowie. Statutowo nadzór nad całą działalnością Szpitala sprawuje Prowincjał Bonifratrów w Polsce. Szpitalem kierujei reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Szpitala.

Szpital świadczy głównie bezpłatne usługi zdrowotne pacjentom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, ale także usługi odpłatne.