Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY

Dziecięcy Szpital Kliniczny nazywany również „Instytutem Pediatrii”, został wyodrębniony jako samodzielna jednostka uniwersytecka zarządzeniem Ministra Zdrowia w 1997 r. z Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii, który prowadzi obecnie działalność naukową i nauczanie studentów Wydziału Lekarskiego UJ w Krakowie. Pomimo takiego podziału zarówno „Szpital” jak i „Instytut” stanowią dzisiaj nadal jeden organizm pomnażając dorobek minionych dziesięcioleci w służbie i dla dobra chorych dzieci.

Szpital dysponuje nowoczesnym sprzętem i aparaturą, w tym: sprzętem RTG, tomografem komputerowym, sprzętem do badań angiograficznych, scyntygraficznych, echosonograficznych, aparaturą do napromieniania i szeregiem unikatowych, wysokospecjalistycznych urządzeń służących do kompleksowej diagnostyki pacjentów.

Zespół lekarzy Szpitala kontynuuje najlepsze tradycje polskiej pediatrii i wnosi znaczący wkład w rozwój tej dyscypliny, a badania naukowe naszych pracowników zyskują niemałe uznanie w świecie naukowym.

Dewizą codziennej pracy dla chorych dzieci są słowa witające przybysza przed wejściem do głównym Szpitala: Vita infantis bonum superius – życie dziecka dobrem najwyższym.

Adres

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265,
30-663 Kraków

Kontakt

dr Marcin Majka
Tel.: +48 12 6580656,
e-mail: mmajka@cm-uj.krakow.pl

Strona www

Członkowie Klastra