Platinum Seed

PLATINUM SEED

Platinum Seed jest funduszem zalążkowym, pełniącym rolę pomostu między pomysłodawcą i inwestorem. Fundusz koncentruje się na innowacjach i rynku usług cyfrowych.

Dziedziny specjalizacji Platinum Seed to:

  • komercjalizacja pomysłów i wynalazków naukowych (TPL, Venus Medic, Diabetic Experts)
  • internacjonalizacja (KickIn24 – w trakcie)
  • transfer technologii (projekt HiSec)
  • współpraca korporacji i championów narodowych ze startupami (projekt Intellimotion – KGHM)

Platinum Seed Incubator zakończył w 2015 r. pierwszy etap inwestycyjny w ramach projektu z działania 3.1 inwestując w 21 innowacyjnych spółek włączając w to koinwestycje z Deutsche Telekom Venture Capital, innymi funduszami, Aniołami Biznesu oraz znacznymi polskimi korporacjami takimi jak Bastion Capital Group. Łączna kwota zainwestowanych środków wyniosła ponad 12 mln zł (z czego 2,5 – kapitału prywatnego, w tym 1,5 mln wkładu w inwestycje pozyskane od koinwestorów).

W 2015 r. dokonano 2 wyjść kapitałowych (Biznespot i Eurocomm) zaś w 2016 r. dokonano wyjścia ze spółki XTPL. Wszystkie dotychczasowe wyjścia były z zyskiem w odniesieniu do kapitału początkowego.

Celem poszerzenia inwestycji w komercjalizację pomysłów naukowych Platinum Seed Incubator rozpoczęło tworzenie funduszu celowego. Dotychczas Platinum Seed, m.in. we współpracy z firmą Synaptise dokonały inwestycji w projekty komercjalizujące wyniki badań naukowych:

  • Venus Medic – projekt systemu do komputerowej automatycznej klasyfikacji nowotworów piersi;
  • Diabetic Experts – projekt bezinwazyjnego glukometru;
  • XTPL – firma zajmująca się komercjalizacją autorskiego pomysłu na nowy sposób wytwarzania cienkich i elastycznych linii przewodzących mogących znaleźć zastosowanie np. w fotowoltaice i produkcji elastycznych ekranów;
  • Intellimotion – przedmiotem przedsięwzięcia jest rozwój, produkcja i sprzedaż modułów tekstronicznych/elektronicznych przeznaczonych do wykorzystania w produktach tekstylnych.

W grupie Platinum jest także fundusz mający docelowo zajmować się komercjalizacją wyników B+R z dziedziny medycyny spersonalizowanej – Platinum Alfa, a także sieć Aniołów Biznesu – Platinum Investors. Razem grupa ma zapewnić maksimum szans na finansowanie innowacyjnych pomysłów z potencjałem wzrostu i zasięgu międzynarodowego.

Platinum Seed jest członkiem EBAN (Europejskiej Sieci Aniołów Biznesu, Funduszy Seed i Uczestników Rynku Wczesnego Etapu) oraz Krajowym Kontaktem GBAN (Globalnej Sieci Aniołów Biznesu). Platinum Seed w 2015 roku otrzymało nagrodę od PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) i zostało przez nią uznane za najbardziej Innowacyjną Instytucję Otoczenia Biznesu. Platinum Seed jest zrzeszone w klastrach związanych z ICT oraz nowymi technologiami m.in. w pomorskim Interizonie oraz w Mazowieckim Klastrze Informatycznym (oba są Krajowymi Klastrami Kluczowymi).

Adres

Platinum Seed Incubator sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 4/42,
87-100 Toruń

Kontakt

Anna Paszke
Tel.: +48 690 006 619,
e-mail: contact@platinumseed.pl

Strona www

Członkowie Klastra