Apipol Farma

APIPOL FARMA

Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne „Apipol-Farma” Sp. z o.o. działa na rynku farmaceutycznym i jest liderem w produkcji leków OTC, suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, opartych na naturalnych surowcach pszczelich. W trosce o zdrowie klientów oraz w związku z wymogami jakości produkcji, Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne „Apipol-Farma” już od 1993r., tj. od momentu powstania firmy, przywiązuje dużą wagę do jakości wykorzystywanych w produkcji leków surowców pszczelich. Stosowana w pszczelarstwie biotechnologia czyni dziedzinę pszczelarstwa zagadnieniem szczególnym, otwierając nową kartę nie tylko w sektorze żywienia, ale również w farmacji i medycynie.

Szeroka gama surowców pszczelich takich jak: miody, ziołomiody, pyłek kwiatowy, propolis, pierzga, mleczko pszczele, jad pszczeli oraz wosk, daje nieograniczone możliwości tworzenia różnych produktów o ukierunkowanym działaniu profilaktycznym.Od kilku lat firma „Apipol-Farma” wykorzystuje tendencje rynkowe opierające się na wzroście zaufania do medycyny naturalnej i skłonności do samoleczenia. Dzięki temu przedsiębiorstwo obserwuje stały wzrost sprzedaży wyrobów własnych, tj. leków, dietetycznych środków spożywczych oraz farmaceutyków. Wychodząc na przeciw stale zmieniającym się potrzebom konsumentów (pacjentów), „Apipol-Farma” nieustannie poszerza swoją ofertę o nowe, konkurencyjne wyroby, bazując na przetworzonych surowcach pszczelich. Przedsiębiorstwo „Apipol-Farma” posiada wymagane prawem atesty, certyfikaty i zezwolenia kompetentnych instytucji, tj.: Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny czy Państwowy Zakład Higieny. W firmie funkcjonuje System Zapewnienia Jakości zgodny z normami ISO serii 9001 i HACCP oraz wdrożony został program TQM (Total Quality Management). Wprowadzenie systemu zarządzania jakością oraz uzyskanie w/w certyfikatów jest elementem koniecznym do wejścia z produktami firmy „Apipol-Farma” na rynki zagraniczne, zwłaszcza krajów Unii Europejskiej.

Głównym dostawcą surowców pochodzenia pszczelego jest Przedsiębiorstwo Pszczelarskie „Apipol-Kraków” Sp. z o.o. (www.apipol.com.pl) – firma macierzysta, powstała w 1989r., działająca głównie na rynku spożywczym, która jako jedyna w Polsce nieustannie prowadzi badania laboratoryjne pozyskiwanych surowców pszczelich tak, by bez żadnych problemów mogły być one wykorzystywane zarówno w branży spożywczej, jak i na restrykcyjnym rynku farmaceutycznym. Zarówno miody jak i pozostałe surowce pszczele pochodzą z polskich pasiek. Każda partia miodów posiada świadectwo kontroli jakości obejmujące ocenę organoleptyczną, cechy fizykochemiczne, analizę pyłkową (badania wykonane m.in. w Europejskim Centrum Badań Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych TÜV) oraz handlowy dokument identyfikacyjny.

Ambicją przedsiębiorstw jest wykorzystanie posiadanej wiedzy oraz potencjału do opracowywania, a następnie wdrażania nowych technologii zapewniających wysoką jakość produktów, a tym samym wzrost ich konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym, przy jednoczesnym dążeniu do racjonalizacji wykorzystania surowców, materiałów i energii oraz do ciągłego usprawnienia organizacji pracy. Spełnienie tego zadania wymusza jeszcze większą dbałość o odpowiednie warunki i czystość produkcji w pasiekach, w których zastosowano gospodarkę w systemie Apipol oraz obiektów przetwórstwa produktów pszczelich. Naczelnym zadaniem firmy „Apipol-Farma” i „Apipol-Kraków” jest takie działanie, organizacja i planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, które będzie zmierzać do jego długoterminowego sukcesu rynkowego, łącząc funkcję Producenta oraz Dystrybutora. Pszczelarstwo posiada ogromny potencjał i niesie olbrzymie korzyści oraz możliwości działania na wielu płaszczyznach życia codziennego.

Dynamiczny rozwój gospodarki pasiecznej jest uzależniony od równolegle prowadzonych badań naukowych nad produktami pszczelimi, a wyniki tych badań są podstawowym czynnikiem, który umożliwia szerokie zastosowanie produktów pszczelich w produkcji żywności, farmaceutyków, leków, czy kosmetyków. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, opartych na współpracy z naukowcami, głównie z zakresu medycyny, biochemii, farmacji i technologii żywienia, można wnioskować, że pszczelarstwo – traktowane jako ważna gałąź gospodarcza – odgrywa istotną rolę w żywieniu człowieka oraz w profilaktyce medycznej, zwłaszcza jeśli chodzi o podnoszenie bariery odpornościowej organizmu ludzkiego.

„Apipol-Farma” przedkłada dużą wagę do rozwoju i upowszechniania Apiterapii. Dlatego też podejmujemy działania zmierzające do pozyskania szerszego grona specjalistów z dziedziny medycyny, farmacji, naturalnych metod leczenia, którzy w swojej praktyce stosować będą odpowiednio preparaty wytwarzane na bazie produktów pszczelich. Działalność ta wykracza również poza granice Polski. Uczestniczymy w międzynarodowych konferencjach i kongresach poświęconych Apiterapii, prezentując z powodzeniem nasz dorobek w zakresie profesjonalnego wytwarzania odpowiednich leków, parafarmaceutyków oraz produktów o charakterze dietetycznym.

Adres

Apipol Farma – Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne Sp. z o.o.,
ul. Cegielskiego 2,
32-400 Myślenice

Kontakt

Tel.: +48 12 2721082,
faks: +48 12 2721034
e-mail: biurofarma@apipol.com.pl

Strona www

Członkowie Klastra