Biomantis sp. z o.o.

BIOMANTIS

Działalność spółki polega na produkcji oraz dystrybucji opatrunków na trudno gojące się rany (owrzodzenia, odleżyny, rany pooperacyjne, pooparzeniowe, zakażone). Opatrunek jest biologicznie czynny tj. zwiera w swoim wnętrzu larwy musze z gatunku Phaenicia sericata. Larwy te są nakrofagami i żywią się martwą tkanką. Zaproponowane rozwiązanie tj. umieszczenie sterylnych larw we wnętrzu specjalnie przygotowanego opatrunku ma na celu zwiększeniu komfortu pacjenta jak i osoby aplikującej (łatwa aplikacja i ściągnięcie opatrunku) oraz dodatkowo umożliwia dokładną aplikację w miejsce objęte martwicą. Dodatkowo w przedsiębiorstwie zostały opracowane nowe pożywki w pełni roślinne dzięki którymi zapobiega się kontaminacji bakteryjnej i wirusowej hodowli dorosłych osobników.

Adres

Biomantis sp. z o.o.,
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

Kontakt

Tel.: +48 728 834 940,
e-mail: biuro@biomantis.pl

Strona www

Członkowie Klastra