Biospekt Sp. z o.o.

BIOSPEKT

Biospekt świadczy usługi analityki środowiskowej, edukacji oraz badań i doradztwa naukowego z dziedziny nauk przyrodniczych. Firma współpracuje z najlepszymi naukowcami z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego korzystając z laboratoriów i aparatury w III Kampusie UJ.

Prowadzimy działalność w następujących obszarach:

  • Analityka chemiczna (oznaczanie stężeń pierwiastków)
  • Doradztwo dla oczyszczalni ścieków (oznaczenia mikrobiologiczne, szkolenia)
  • Ekspertyzy i analizy mikologiczne (analizy zagrzybienia powietrza i budynków)
  • Waloryzacja przyrodnicza terenu
  • Prace badawczo-rozwojowe z dziedziny life-science

Szczegółowe obszary działań partnera:

Dziedziny Life-Science

Działalność B&R

Produkty / usługi

Biology Planowanie, prowadzenie i analiza wyników eksperymentów. Analizy elementarne – badanie składu pierwiastkowego.
Biotechnology Doradztwo i szkolenia z dziedziny technologii i mikrobiologii oczyszczania ścieków.
Ecology Planowanie, prowadzenie i analiza wyników eksperymentów.
Environmental science Planowanie, prowadzenie i analiza wyników eksperymentów. Analizy elementarne – badanie składu pierwiastkowego.
Microbiology Badania osadu czynnego Ocena jakości i kondycji osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków.
Molecular biology Planowanie, prowadzenie i analiza wyników eksperymentów.
Science Information Providers Opracowania teoretyczne z dziedziny nauk o środowisku, współpraca między naukowcami a firmami.

Adres

BIOSPEKT Badania i Edukacja s.c.,
ul. Gronostajowa 7,
30-837 Kraków

Kontakt

Piotr Zygmunt
Tel.: +48 606 626 556 / +48 12 6645438,
e-mail: pzygmunt@uj.edu.pl

Strona www

Członkowie Klastra