Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek im. Jana Bobra Sp. z o.o.

CENTRUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I AUTOSZCZEPIONEK

W Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek wykonywane są analizy mikrobiologiczne materiałów klinicznych pochodzących z dróg oddechowych, dróg moczowo – płciowych, zmian skórnych (ropnie, czyraki, trądzik itp.), ran pooperacyjnych i inne. Analiza mikrobiologiczna w zależności od rodzaju materiału prowadzona jest w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów drożdżopodobnych, dermatofitów itp.. W zależności od poszukiwanego drobnoustroju (czynnika etiologicznego), diagnostyka prowadzona jest metodą klasyczną (posiew na podłoże, hodowla, izolacja i identyfikacja) lub z zastosowaniem komercyjnych testów wzrostowo – hodowlanych, serologicznych, biochemicznych oraz sond genetycznych.

Dla wyizolowanych patogenów wykonywane są oznaczenia lekowrażliwości metodą dyfuzyjno – krążkową zgodnie z zaleceniami NCCLS lub z zastosowaniem E – testów. Równolegle z wykonywanymi analizami prowadzona jest ciągła kontrola parametrów wykonywanych badań, stosowanych metod i procedur diagnostycznych ze szczególnym uwzględnieniem technik oznaczania lekowrażliwości. Pracownia posiada własną kolekcję szczepów wzorcowych i systematycznie poddaje się kontroli jakości wykonywanych badań przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Corocznie Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek uzyskuje certyfikat jakości wykonywanych badań mikrobiologicznych (POLMICRO).

Od 2001 roku Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek rozpoczęło wdrażanie Systemu Jakości zgodnie z wymogami normy EN 15198.

Adres

Centrum Badań Mikrobiologicznych,
ul. Sławkowska 17,
31-016 Kraków

Kontakt

Andrzej Kasprowicz
Tel.: +48 12 4217836 / +48 665 553 585,
e-mail: a.kasprowicz@cbm.com.pl

Strona www

Członkowie Klastra