Designa Sp. z o.o.

DESIGNA

Spółka istnieje od grudnia 2012 roku.
W 2015 roku większościowym udziałowcem Spółki został prywatny fundusz inwestycyjny Royal Green S.A. i stopniowo przekształcił działalność gospodarczą przedsiębiorstwa w kierunku stworzenia komercyjnego centrum badawczo-rozwojowego.
Designa – jako CBR – realizuje obecnie kilka dużych projektów badawczych (prace rozwojowe i badania przemysłowe) w następujących dziedzinach gospodarki:

  • LIFE SCIENCE (projekty: utworzenia pierwszego w Polsce laboratorium badawczego poświęconego żywności prozdrowotnej / funkcjonalnej oraz budowy zakładu liofilizacji żywności i produkcji suplementów diety);
  • OCHRONY ŚRODOWISKA (projekty funkcjonalne dla odnawialnych źródeł energii: biogazownie rolnicze oraz farmy solarne);
  • ROLNICTWA (projekt przechowalnictwa i magazynowania żywności, inteligentne opakowania produktów żywnościowych);

Obecnie, wspólnie z innymi członkami Klastra: Eurosystem Pro sp. z o.o. z Krakowa, PNO Consultants sp. z o.o. z Warszawy oraz JCI sp. z o.o. z Krakowa, Spółka realizuje nowatorski projekt B+R w celu pozyskania grantu unijnego na utworzenie Instytutu Żywności Funkcjonalnej.
Niezależnie od tego, Designa zaangażowana jest także w projekcie badawczo-rozwojowym (wspólnie z AGH w Krakowie) dotyczącym innowacyjnej technologii produkcji kompozytów WPC z ekowypełniaczami naturalnymi.
W 2015 roku Spółka uzyskała ponad 8 mln złotych przychodów ze sprzedaży, w tym ponad 2 miliony złotych pochodziło ze sprzedaży własnych prac badawczo-rozwojowych (kod PKWiU 72).
W bieżącym roku Designa zamierza uzyskać status komercyjnego centrum badawczo-rozwojowego w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 z późn. zm.).

Adres

Designa Sp. z o.o.,
ul.Dajwór 2/1,
31-052 Kraków

Kontakt

Prezes Zarządu Paweł Płaszewski
Tel.: +48 574 201 713,
e-mail: biuro.designa@gmail.com

Strona www

Członkowie Klastra