Eurokreator T&C Sp. z o.o.

EUROKREATOR T&C

Firma prowadzi doradztwo w zakresie projektów związanych ze współpracą biznesu z nauką. Utworzyła ILab Plus czyli innowacyjną przestrzeń szkoleniową na Zabłociu. Obecnie tworzy we współpracy z UJ, PCSS, ITEE gry poważne dla edukacji obejmujące zarządzanie stresem, life równoważenie życia zawodowego z rodzinnym.

Do swojej działalności włączyła psychologów, psychosomatologów, neurologów, projektantów gier. Bazą są wypracowane metody profilaktyki wypalenia zawodowego i obniżenie dystresu dla kadry menedżerskiej w oparciu o metodę psychosomatoanalizy dr R. Meyera, somatocoaching, neurocoaching, RTMMindfulness Based Stress Reduction, rozwijanie EQ oraz BQ.

Ponadto Grupa Eurokreator realizuje usługi w obszarach:

  • opracowywanie studiów wykonalności i projektów na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych (np. obsługa Filharmonii Krakowskiej oraz podmiotów prywatnych, przedsiębiorców i NGO)
  • opracowania strategiczne i analityczne o charakterze badawczo rozwojowym (np. dla Powiatu Krakowskiego „Koncepcja rozwoju ZSRiCKU”)
  • Public Relations (strategie PR, kampanie kreatywne, kampanie projektów, wdrażanie produktów, zarządzanie sytuacją kryzysową, Media Relations, usługi poligraficzne i inne m.in. dla wydawnictwa pwn.pl)
  • opracowywanie koncepcji i materiałów edukacyjnych, a także szkolenie kadry nauczycielskiej (w ramach działalności NIDN).

Adres

Eurokreator T&C Sp. z o.o.
ul. Malborska 65,
30-646 Kraków

Kontakt

Tel.: +48 12 6553321,
e-mail: eurokreator@eurokreator.eu

Strona www

Członkowie Klastra