Eurosystem PRO Sp. z o.o.

EUROSYSTEM PRO

Spółka powstała w 2010 roku, pierwotnie jako typowe przedsiębiorstwo handlowe.

Od 2014 roku działalność handlowa Spółki jest stopniowo wygaszana na rzecz działalności inwestycyjnej oraz badawczej (B+R).
Od ubiegłego roku mniejszościowym udziałowcem Spółki jest fundusz inwestycyjny Royal Green S.A.

Obecnie działalność Spółki skupiona jest na następujących dziedzinach:

  1. Działalność handlowa (dotychczasowa) – jako uzupełniająca oraz dostarczająca bieżących środków finansowych na realizację celów inwestycyjnych;
  2. Działalność inwestycyjna;
  3. Działalność B+R;

Jeżeli chodzi o działalność inwestycyjną – Spółka od połowy 2015 roku posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan” (TSSE). W ramach tego zezwolenia Eurosystem Pro realizuje inwestycję polegającą na budowie nowoczesnego centrum przechowalnictwa i magazynowania żywności oraz towarów FCMG przy granicy z Ukrainą.
W ramach ww. projektu wybudowane zostaną inteligentne hale magazynowe oraz chłodnie składowe, wraz z kompleksowym zapleczem logistycznym oraz agencją celną do obsługi tranzytowego ruchu towarów Ukraina – Unia Europejska (autostrada A4). Dodatkowo w projekcie zakłada się utworzenie filii laboratorium badawczego żywności dla celów obsługi kompleksowej eksportu i importu.
Projekt ten, o wartości 26 mln złotych, realizowany jest w miejscowości Orły koło Przemyśla (woj. podkarpackie), na gruncie o powierzchni 5 ha, zakupionym już przez Spółkę w TSSE „Euro-Park Wisłosan”.

W zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Spółka prowadzi duży projekt B+R (wspólnie z innymi członkami Klastra LifeScience Kraków), polegający na utworzeniu pierwszego w Polsce centrum badawczego i laboratorium żywności funkcjonalnej.
Projekt, pod nazwą: Instytut Żywności Funkcjonalnej (IŻF), realizowany jest w Dębicy, gdzie Spółka posiada zakupioną nieruchomość biurowo-techniczną o pow. 1000 metrów kwadratowych.
Projekt IŻF, o wartości 18 mln złotych ubiega się o dofinansowanie z UE.

Adres

Eurosystem Pro Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 92a,
30-728 Kraków

Kontakt

Prezes Zarządu Arkadiusz Sujecki
Tel.: +48 574 20 17 13,
e-mail: eurosystemprospzoo@gmail.com

Strona www

Członkowie Klastra