Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S. A.

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna to dynamicznie rozwijająca się polska firma branży biotechnologicznej, o długoletniej historii. Produkuje nieprzerwanie od 1945 roku. Podstawą działalności Instytutu jest produkcja probiotyków, szczepionek, alergenów, jak również preparatów diagnostycznych, podłoży i wskaźników.

BIOMED S.A. wciąż udoskonala swoje preparaty tak, by zaspokajały wymagania jakościowe i rynkowe oraz były zgodne z najwyższymi standardami współczesnej farmacji. Wdraża nowe technologie, współpracuje z polskimi ośrodkami naukowymi, prowadzi wraz z nimi badania nad jeszcze lepszą jakością wszystkich produkowanych preparatów. Instytut łączy dobrą – sześćdziesięcioletnią – tradycję z nowoczesnością i innowacyjnością wszystkich produkowanych preparatów.

Wysoką jakość wszystkich produktów BIOMED S.A. potwierdzają kolejne pokolenia pacjentów, lekarzy i farmaceutów. W kolejne sześćdziesięciolecie Instytut wkracza bez obaw – posiada ustaloną renomę i rozpoznawalną markę swoich produktów zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych.

Firma podejmuje stały wysiłek w kierunku polepszenia jakości warunków wytwarzania, według standardów GMP. Nadal wprowadzać będzie na rynek i doskonalić tradycyjne produkty odpowiadające wymaganiom współczesnej farmacji: skuteczne, innowacyjne, bezpieczne i doskonałej jakości.

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna jest firmą dynamicznie rozwijającą się, również pod względem badawczo-rozwojowym. Nasze produkty są ulepszane w celu jak najlepszego ich dostosowania do wciąż rosnących wymagań zarówno jakościowych, jak i rynkowych. Wdrażamy nowe metody badawcze, udoskonalamy pracę i wyposażenie naszych laboratoriów.We współpracy z polskimi ośrodkami naukowymi i polskimi naukowcami prowadzimy programy badawcze w dziedzinach zgodnych z profilem naszego Instytutu, prowadzące do uzyskania nowych produktów.

Badania kliniczne zarówno te prowadzone obecnie, jak i planowane spełniają najwyższe standardy międzynarodowe. Prowadzone są w oparciu o zasady etyczne, których podstawę stanowi deklaracja Helsińska oraz zgodnie z zasadami dobrej praktyki klinicznej – Good Clinical Practice.

Adres

IBSiS BIOMED S.A.
Al. Sosnowa 8,
30-224 Kraków

Kontakt

Tel.: +48 12 3769280,
e-mail: agnieszka.zak@biomed.pl

Strona www

Członkowie Klastra