REMasters Sp. z o.o.

REMASTERS

Spółka Remasters Sp. z o.o. powstała w 2013 roku, jako start-up realizujący innowacyjną działalność R&D w obszarze biotechnologii leków. Założycielami spółki są p. Michał Lower (Pomysłodawca) biolog molekularny i biotechnolog, oraz fundusz JCI Venture specjalizujący się w inwestycjach kapitałowych z obszaru life science. Celem powołanej spółki jest budowanie jej wartości poprzez realizację innowacyjnego projektu budowy platformy do modyfikacji monoklonalnych przeciwciał terapeutycznych, cechującej się wysokim potencjałem komercyjnym oraz zastosowaniem przemysłowym.

Przeciwciała monoklonalne są obecnie najszybciej rozwijającą się technologią w kategorii leków innowacyjnych, w wielu obszarach terapeutycznych, głównie w onkologii. Z uwagi na stopień złożoności cząsteczek aktywnych, przed producentami, jak również urzędami rejestracji leków, stoją niemałe wyzwania związane m.in. z homogennością poszczególnych szarż leku (tzw. profilem glikozylacji). Ujednolicenie profilu glikozylacji przeciwciał terapeutycznych stanowi poważne wyzwanie dla dzisiejszego przemysłu biofarmaceutycznego, jak również dla organów odpowiadających za rejestrację leków biologicznych. Stwarza to szczególne kłopoty przy rejestracji nie tylko oryginalnych leków biologicznych, ale także stanowi ogromne wyzwanie w rejestracji tzw. leków biopodobnych których, z uwagi na wygasające patenty leków oryginalnych, coraz to nowe formy wkraczają na rynek farmaceutyczny.

Adres

REMasters
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

Kontakt

Tel.: +48 12 2974627,
e-mail: contact@remasters.pl

Strona www

Członkowie Klastra