Selvita S.A.

SELVITA

Selvita S.A. jest polską firmą badawczo-rozwojową założoną w 2007 roku w Krakowie. Misją i główną działalnością Selvity jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań z zakresu chemii, biologii, biotechnologii oraz bioinformatyki dla jednostek badawczo-rozwojowych, umożliwiających obniżenie kosztów wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek.

Misja ta realizowana jest poprzez:

  • Prowadzenie projektów zmierzających do opracowania oryginalnych cząsteczek chemicznych o działaniu terapeutycznym;
  • Świadczenie usług badawczo-rozwojowych dla sektora farmacji, biotechnologii i przemysłu chemicznego;
  • Tworzenie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań informatycznych przyspieszających prowadzenie badań i zmniejszających ryzyko ich niepowodzenia;
  • Zapewnienie w modelu outsourcingu wykwalifikowanych zespołów naukowo-badawczych, wyspecjalizowanych w określonych fragmentach procesu wprowadzania nowych substancji na rynek;

Badania Biologiczne

Grupa Selvita świadczy usługi z obszaru: analityki chemicznej z zakresu B+R oraz kontroli jakości, chemii białek, w tym produkcji wysokoaktywnych enzymów, inhibitorów oraz innych preparatów aktywnych biologicznie, jak również badania przedkliniczne in vitro z uwzględnieniem toksyczności oraz funkcjonalnych testów komórkowych, a także testów genotoksyczności.

Grupa Selvita oferuje analizy porównawcze leków biopodobnych, w tym badania farmakodynamiczne in vitro, testy proliferacji oraz analizę zanieczyszczeń w produktach medycznych. Ponadto Spółka prowadzi porównawcze analizy strukturalne oraz właściwości fizyko-chemicznych leku testowanego i jego odpowiednika referencyjnego.

Synteza Kontraktowa

W ofercie Działu Syntezy Kontraktowej znajduje się pełen zakres usług związanych z syntezą związków biologicznie czynnych, w tym projektowanie szlaków syntetycznych oraz ich optymalizacja, małoskalowa synteza API i ich zanieczyszczeń. Co więcej, dział ten prowadzi projekty z zakresu chemii obliczeniowej, drug discovery oraz modelowania in-silico. Wszystkie prace prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach syntezy organicznej, dedykowanych syntezie substancji aktywnych biologicznie.

Bioinformatyka

Dział ten specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów informatycznych usprawniających pracę laboratoriów dla firm z sektora przemysłowego, usługowego i naukowego.

W ofercie firmy znajduje się światowej klasy system STARLIMS z polskim interfejsem, usprawniający pracę w laboratoriach kontroli jakości i produkcyjnych. System wspiera wymagania systemów zapewnienia jakości w zgodzie z europejskimi normami. Dodatkowo, firma oferuje także rozwiązania bioinformatyczne CLC*bio. Laboratoria posiadają akredytację Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jak również certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). Ponadto Laboratorium Analityczne spełnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (certyfikat GMP).

Innowacyjne Projekty

Aktualnie Selvita prowadzi projekty innowacyjne w dziedzinie onkologii, chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz chorób autoimmunologicznych.

Projekt SEL24
Celem projektu jest stworzenie pierwszego w swojej klasie dualnego inhibitora kinaz PIM i FLT3, które są kluczowymi czynnikami rozwoju nowotworów, głownie ostrej białaczki szpikowej (AML) oraz innych nowotworów układu krwionośnego. Pierwszy kandydat kliniczny, cząsteczka SEL24-B489 znajduje się aktualnie na etapie badań przedklinicznych. Wykazuje aktywność przeciwnowotworową w modelach komórkowych i zwierzęcych oraz wzmacnia działanie aktualnie stosowanych terapii. Ze względu na wysoką ekspresję kinaz PIM i mutacje onkogenne w FLT3 głównym obszarem terapeutycznym dla projektu jest ostra białaczka szpikowa, a także indykacje terapeutyczne w obszarze chłoniaków oraz szpiczaków.

Projekt SEL120
Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego, pierwszego w swojej klasie selektywnego inhibitora kinazy CDK8. Pierwszym kandydatem klinicznym jest związek SEL120-34 wykazujący efektywność w modelach in vivo guzów litych. Cząsteczka znajduje się obecnie we wstępnych badaniach toksyczności u gryzoni. Aktualną indykacją terapeutyczną są nowotwory jelita grubego. Dodatkowo, opracowane inhibitory mają potencjał zastosowania w innych typach guzów litych oraz chłoniaków.

Adres

Selvita S.A.
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

Kontakt

Prezes Zarządu Paweł Przewięźlikowski
e-mail: pawel.przewiezlikowski@selvita.com

Strona www

Członkowie Klastra