Synthos Dwory 7

SYNTHOS DWORY 7

Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania. Firma dostarcza zaawansowane technologicznie produkty najwyższej jakości.

Strategia wzrostu wartości spółki, realizowana przez Zarząd Synthos S.A. zakłada umocnienie pozycji w podstawowych obszarach biznesowych, jakie stanowią produkcja kauczuków syntetycznych, polistyrenów i dyspersji, realizowana w spółkach zależnych: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, Synthos Kralupy a.s. oraz Synthos PBR s.r.o..

Najbardziej intensywny rozwój planowany jest w obszarze kauczuków. Wzrost w tym obszarze planuje się poprzez rozszerzenie portfolio o kolejne gatunki specjalistycznych kauczuków, stosowanych w oponach o wyższych parametrach wytrzymałościowych, które spełniać będą nowe wymagania Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów.

Rozszerzenie gamy produktów wymagać będzie zabezpieczenia surowcowego. Służyć temu mają projekty w obszarze bio-petrochemii w zakresie alternatywnego pozyskiwania butadienu, głównego surowca do produkcji kauczuków.

Strategia zakłada rozwój portfolio również pozostałych grup produktowych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw stosowanych w termoizolacji.

W 2014 r. Spółka zdecydowała o wejściu w nowy obszar działania, tj. produkcji i sprzedaży środków ochrony roślin, nabywając udziały w Zakładzie Doświadczalnym „Organika” w Nowej Sarzynie oraz kupując prawa do wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, biocydów i innych produktów z Zakładów Chemicznych „Organika – Azot” S.A. w Jaworznie. Rozwojem nowej działalności zajmuje się spółka Synthos Agro Sp. z o.o., która prowadzi sprzedaż środków ochrony roślin i biocydów, zmierzając jednocześnie do uzyskania własnych zezwoleń wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pozwoleń Ministerstwa Zdrowia na zakupione produkty.

Adres

Synthos Dwory 7
ul. Chemików 1,
32-600 Oświęcim

Kontakt

Tel.: +48 33 8441821,
e-mail: synthos-pl@synthosgroup.com

Strona www

Członkowie Klastra