WESSLING Polska Sp. z o.o

WESSLING POLSKA

WESSLING Polska sp. z o.o. jest międzynarodową firmą działającą w zintegrowanym podejściu do jakości, bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska – QSHE (Quality, Safety, Health and Environment). Skupia ok. 1000 pracowników na terenie Europy specjalizujących się w doradztwie i konsultingu, analityce ochrony środowiska oraz żywności. Aktywność firmy skupia się na podnoszeniu poziomu życia i bezpieczeństwa, a co za tym idzie dbałości o ochronę środowiska i jakość produktów, które z niego czerpiemy.

W Polsce Wessling działalność realizuje poprzez:

  • Akredytowane laboratoria ochrony środowiska w których prowadzimy badania gruntów, wody i osadów ściekowych pod kątem zanieczyszczeń, a także pomiary emisji do powietrza (pomiar stężenia dioksyn i furanów, pomiary kalibracyjne i równoległe, na potrzeby PRTR i inne).
  • Akredytowane laboratoria analityki żywności w których przeprowadzamy badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, żywności, pasz, dbając tym samym o bezpieczeństwo produktów. Prowadzimy rutynowe oznaczenia, a także identyfikujemy zagrożenia chemiczne (np. metale ciężkie, pestycydy), jak i mikrobiologiczne (na przykład Salmonella, czy Listeria monocytogenes).
  • Dział doradztwa, rozwoju i wdrożeń , który wspiera Klienta w interpretacji wyników analiz i interpretacji zapisów prawa, a także promuje jakość i bezpieczeństwo poprzez certyfikację produktów.

Adres

WESSLING Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

Kontakt

Tel.: +48 12 2974650,
e-mail: info@wessling.pl

Strona www

Członkowie Klastra