Dane osobowe i wizerunek

Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Fundację Klaster LifeScience Kraków są poufne. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. nie będą one w żadnym przypadku ani w żadnej formie sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim.

Administratorem danych osobowych pod nazwą „Lista mailingowa” jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000458418, NIP: 6762464304, REGON: 122838510.

Dane osobowe zawarte na Liście mailingowej zostały pozyskane jednym z poniższych sposobów:

  • zaprenumerowanie informacji od Klastra LifeScience Kraków za pomocą formularza na stronie internetowej www.lifescience.pl
  • uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych przez Klaster LifeScience Kraków
  • bezpośredni kontakt z pracownikami Fundacji Klaster LifeScience Kraków i ustne wyrażenie zgody na przesyłanie informacji dotyczących działań Klastra LSK

Dostarczane dane osobowe gromadzone są w celu:

  • informowania o nowych działaniach, projektach, wydarzeniach, usługach w ramach Klastra LifeScience Kraków
  • bieżących kontaktów z partnerami Klastra LSK i innymi osobami związanymi z jego działalnością
  • przeprowadzania badań marketingowych i innych prowadzących do podniesienia jakości oferowanych usług i skuteczności współpracy między partnerami w Klastrze LSK

Każdej osobie znajdującej się na liście mailingowej przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Jeśli wyrażasz zgodę na powyższe warunki, nie musisz podejmować żadnych działań. W przeciwnym wypadku proszę przesłać wiadomość mailową na adres klaster(at)lifescience.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności znajdują się na stronie www.lifescience.pl/politykaprywatnosci

 

Wykorzystanie wizerunku

Rejestracja na wydarzenia organizowane przez Fundację Klaster LifeScience Kraków jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu.

Publikacja może mieć miejsce na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w cyklicznych biuletynach prowadzonych przez Fundację Klaster LifeScience Kraków. Okresowo wizerunek może być wykorzystywany w materiałach promocyjnych Klastra LifeScience Kraków, o czym dany uczestnik zostanie osobno poinformowany i poproszony o wyrażenie zgody.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na publikację wizerunku według zasad określonych powyżej, prosimy o nierejestrowanie się na wydarzenia.