Oferta praktyk

Przyjmiemy Studentkę / Studenta na praktyki w dziale Marketingu

Opis działań w ramach praktyki:

 • Wsparcie w organizacji Międzynarodowego Forum Współpracy Life Science Open Space
 • Aktywne (telefoniczne, e-mailowe) kontaktowanie się z firmami biotechnologicznymi
 • Redagowanie tekstów prasowych
 • Wsparcie koordynacji działań w mediach socjalnych

Wymagania:

 • Wysokie umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów biznesowych
 • Brak lęku przed telefonowaniem
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Praktykę studencką przez okres 1miesięca, z możliwością przedłużenia współpracy
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki
 • Szkolenie z systemu podio
 • Pracę w nowoczesnym Parku LifeScience
 • Możliwość rozwoju w zakresie marketingu i obsługi klienta

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV z listem motywacyjnym na adres fundacja@lifescience.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”.

Oferta do pobrania

[iconbox_top icon=”PDF_Documents.png”]FKLSK_Oferta-pracy-PraktykiStudenckie


[hr]

Klaster LifeScience Kraków to inicjatywa, która działa w obszarze zdrowia i jakości życia.
Jej celem jest tworzenie sieci współpracy, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności, tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych, efektywne wykorzystywanie możliwości związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.