Rusza III edycja projektu Rzecznicy Talentów!

III edycja projektu Rzecznicy Talentów

Jak chronić własność intelektualną? Jak zabezpieczyć efekty pracy naukowej? Jak zostać rzecznikiem patentowym i pomagać innym chronić kreatywne pomysły?

Tego wszystkiego dowiecie się podczas spotkań organizowanych przez Fundację JWP Pomysł Patent Zysk w ramach III edycji projektu Rzecznicy Talentów.

„Rzecznicy Talentów” to projekt Fundacji JWP mający na celu popularyzację wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wśród studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych uczelni wyższych a także promocję zawodu rzecznika patentowego jako możliwej ścieżki kariery.

Fundacja JWP organizuje III edycję projektu „Rzecznicy Talentów” w roku akademickim 2017-2018 we współpracy z patronami i partnerami projektu. Wykłady organizowane będą głównie w formie transmitowanych on-line webinarów i dostępne dla chętnych z całej Polski.

Dla uczestników zaplanowano dwa stacjonarne spotkania (inauguracyjne i podsumowujące projekt) transmitowane online oraz pięć webinarów przybliżających tematy z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Tematy spotkań:

  • Inauguracja projektu Rzecznicy Talentów. Rola rzecznika patentowego we współczesnym świecie innowacji – 26 października 2017 roku.
  • Znaki towarowe – użyteczne narzędzie w strategii przedsiębiorstwa.
  • Skuteczna ochrona wynalazków w kraju i zagranicą – patenty, wzory użytkowe, tajemnica, przedsiębiorstwa.
  • Efektywne wykorzystanie wzorów przemysłowych w biznesie.
  • Ochrona własności intelektualnej w Internecie, co zrobić by nie naruszać?
  • Prawa autorskie w pracy naukowej i biznesie.
  • Podsumowanie i zakończenie projektu Rzecznicy Talentów edycja III.
Wszystkie spotkania są bezpłatne pod warunkiem dokonania wcześniejszej rejestracji poprzez zakładkę projektu „Rzecznicy Talentów” na stronie internetowej fundacji JWP.

Projektowi towarzyszyć będzie „Konkurs o staż”. Aktywni uczestnicy projektu mają szansę wygrać płatny, 3-miesięczny staż w jednym z biur Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, w Warszawie, Gdańsku, Krakowie lub Wrocławiu dający możliwości praktycznego przyjrzenia się pracy specjalistów do spraw ochrony własności przemysłowej.