Studia podyplomowe na kierunku „Biznes w biotechnologii”

Studia podyplomowe na kierunku „Biznes w biotechnologii”

Kończy się rekrutacja na studia podyplomowe na kierunku „Biznes w biotechnologii”

25 września zostanie zakończona rejestracja na kolejną edycję studiów podyplomowych „Biznes w Biotechnologii”. Studia adresowane są do osób wiążących swoją przyszłość z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży biotechnologicznej i naukach pokrewnych. Słuchacze zdobędą niezbędną wiedzę m.in. w zakresie rejestracji i wprowadzania nowych produktów na rynek, zarządzania innowacyjnymi projektami, kompleksowego zarządzania jakością (TQM), technologii komunikacyjnych, czy marketingu.

Niecodzienne przełączenie przedmiotów ekonomicznych opartych o case studies z branży life science sprawia, że słuchacze będą w pełni przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, jak i pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, na stanowiskach menedżerskich lub działach rejestracji i kontroli jakości.

Dużą zaletą kierunku są zajęcia prowadzone przez wybitnych praktyków biznesu z Polski oraz z zagranicy (Wielka Brytania, czy Szwecja) oraz fakt, że większość zajęć ma formę warsztatową.

Osoby zainteresowane studiami na kierunku „Biznes w biotechnologii” mogą się rejestrować poprzez, funkcjonujący w UJ, elektroniczny system ERK (https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/3411/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1).


O ewentualnym przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja ruszyła 15 czerwca i potrwa do 25 września.
Koszt studiów to 3900 zł.

Więcej informacji: www.bizneswbiotechnologii.pl

Jagiellońskie Centrum Innowacji