VI edycja Konkursu “Laur Innowacyjności 2016”

Laur Innowacyjności 2016
Laur Innowacyjności 2016
VI edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne
„Laur Innowacyjności 2016”

Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających nowatorski charakter.

Ideę Konkursu stanowi przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie nowych technologii i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji nowoczesnych rozwiązań w Polsce i na świecie.

W Konkursie mogą brać udział polskie i zarejestrowane w Polsce podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne z Polski i z krajów, w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo-techniczne. Mogą także uczestniczyć podmioty zagraniczne, których innowacyjnymi produktami zainteresowana jest polska gospodarka. Kapitułę Konkursu stanowią wybitne osobistości z Polski i z zagranicy reprezentujące różne dziedziny techniki i gospodarki.

 Konkurs obejmuje  następujące kategorie nowatorskich produktów i rozwiązań:

 • Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo;
 • Ekologia, geodezja, gospodarka wodna;
 • Energetyka, elektrotechnika;
 • Górnictwo i hutnictwo;
 • Informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka;
 • Inżynieria materiałowa, nanotechnologie;
 • Mechanika, maszyny i urządzenia;
 • Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia;
 • Przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo;
 • Technika wojskowa;
 • Transport, komunikacja;
 • Włókiennictwo, papiernictwo, opakowania;
 • Usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym.

Poprzednie edycje tego Konkursu spotkały się z wielkim zainteresowaniem podmiotów, które szczycą się innowacyjnymi produktami bądź technologiami; a także zainteresowaniem ze strony administracji państwowej, środowisk polonijnych na całym świecie oraz mediów.

Termin składania aplikacji do VI edycji Konkursu upływa w dniu 4 listopada 2016 r.

Do organizatorów napływają już pierwsze wnioski. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 23 listopada 2016 r. podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5.

Gali będzie towarzyszyła wystawa produktów innowacyjnych.


Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.laurinnowacyjnosci.pl

Zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie