Usługi Life Science w PL-Grid

Twoje dane zajęły już wszystkie dyski w instytucie? Nie możesz się doczekać na wyniki tego alignmentu? Chcesz łatwiej dzielić się rezultatami ze współpracownikami? A może szukasz bioinformatyków do pomocy w analizie wielkich zbiorów danych? Możemy pomóc!

Stworzyliśmy zestaw narzędzi, który pomaga naukowcom z dziedziny nauk o życiu wykonywać złożone eksperymenty dużej skali oraz zarządzać ich wynikami. Efektywność wykonywanych analiz oraz bezpieczeństwo składowanych danych gwarantuje bliska współpraca z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH oraz Infrastrukturą PL-Grid, która umożliwia wszystkim polskim naukowcom i ich zagranicznym współpracownikom na wygodne i bezpłatne korzystanie z usług.

PL gridUsługi LifeScience w PL-Grid

Usługi Lifescience dostępne są w Infrastrukturze PL-Grid. Bazują one na zasobach dostępnych przez portal: www.portal.plgrid.pl.

Aby móc swobodnie korzystać z usług LifeScience oraz zasobów Infrastruktury (ofertę zasobów możesz sprawdzić na stronach PL-Grid) należy zostać jej użytkownikiem poprzez rejestrację w portalu PL-Grid.

W zestawie narzędzi dla dziedziny LifeScience znajdują się:

Platforma integromicznych analiz danych z mikromacierzy DNA

Usługa stworzona z myślą o osobach przeprowadzających badania biologiczne z użyciem mikromacierzy DNA. Pomaga analizować informację o poziomie ekspresji genów oraz korelować ją z innymi danymi klinicznymi odnośnie badanych organizmów.

Instrukcja użytkownika.
Link do usługi.


Galaxy Server  

Środowisko planowania i wykonywania analiz danych, pozyskanych z sekwenatorów nowej generacji, w formie wielostopniowych, zaawansowanych eksperymentów (workflows).

Instrukcja użytkownika.


GeneSpring GX

Oprogramowanie firmy Agilent pozwalające w sposób przystępny przeprowadzać analizy statystyczne oraz wizualizować dane mikromacierzowe.

Instrukcja użytkownika.

Dostęp do usługi poprzez protokół zdalnego pulpitu. Szczegóły w instrukcji użytkownika.


MetaBiobank

Poręczny katalog zasobów biobanków i biorepozytoriów, wraz zzrzut1_pl przeszukiwalnym rejestrem kolekcji próbek do zastosowań w badaniach
biomedycznych. Pozwala publikować własne próbki biologiczne. Obsługuje
słownik ICD10.

Krótkie wprowadzenie 
Instrukcja użytkownika
Link do usługi


PLGData

Narzędzie pozwalające zarządzać swoimi danymi, zgromadzonymi w Infrastrukturze PL-Grid, za pomocą prostego interfejsu www. Obecnie obsługuje klaster obliczeniowy Zeus (Cyfronet).
Instrukcja użytkownika.
Link do usługi


Masz pomysł na współpracę?

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych rozwojem usług zorientowanych na dziedzinę nauk o życiu. Oferujemy również wsparcie w kwestii prowadzenia badań.

Napisz do nas: plgrid@lifescience.pl
Usługi dziedzinowe Life Science powstają w obrębie projektów PLGrid PLUS (numer grantu: POIG.02.03.00-00-096/10 ) i PLGrid NG (numer grantu: POIG.02.03.00-12-138/13), przy wykorzystaniu zasobów Infrastruktury PL-Grid. Usługi tworzą i dostarczają pracownicy Klastra LifeScience Kraków oraz Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH, w ścisłej współpracy z siecią laboratoriów naukowych.

IGUE