Misja gospodarcza – Growing Internationally, Kijów 2017

Growing Internationally

W imieniu Gminy Miejskiej Kraków zapraszamy małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP na Misję Gospodarczą do Kijowa, organizowaną w dniach 6 – 8 kwietnia 2017 roku w ramach projektu Growing Internationally – Krakow`s Economy on the Rise, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata: 2014-2020 oś priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, działanie: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie: Promocja gospodarcza Małopolski.

Oferujemy małopolskim przedsiębiorcom możliwość zapoznania się z uwarunkowaniami gospodarczymi na Ukrainie oraz nawiązaniea kontaktów biznesowych z tamtejszymi przedsiębiorcami. Program wyjazdu obejmuje wizytę na Targach Education Abroad oraz spotkanie biznesowe z przedsiębiorcami z Kijowa zainteresowanymi współpracą z małopolskim biznesem.

Koszty: podróży, ubezpieczenia, noclegów oraz wyżywienia na miejscu pokrywa organizator.
Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy 15 przedsiębiorców.

Termin składania zgłoszeń upływa: 21 marca do godziny 15.30. Zgłoszenia prosimy składać na załączonym formularzu, drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl/a>.

[iconbox_top icon=”PDF_Document.png”]Formularz Zgłoszeniowy – Growing Up, Kijów 2017[/iconbox_top]


Spośród zgłoszonych firm, wyboru uczestników Misji dokona Komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

Serdecznie zapraszamy!


W ramach projektu Promocji Gospodarczej Małopolski (ProBio-M) wspieramy udział małopolskich MŚP w wyjazdach na spotkania eksperckie / misje gospodarcze dotyczące współpracy przy rozwoju innowacyjnych produktów i usług (Projekt ProBio Małopolska).

Uczestnicy delegacji organizowanej przez Klaster LifeScience Kraków otrzymują dofinansowanie kosztów podróży, pobytu oraz ubezpieczenia, a także wsparcie merytoryczne w przygotowaniu oferty i organizacji spotkań.


Więcej informacji o zasadach naboru i udziału na stronie projektu: Misje gospodarcze ProBio Małopolska.

Zgłoś swój udział!

Skontaktujemy się w celu omówienia szczegółów.

Nie zwlekaj! Zgłoś się już dzisiaj!

Zapisz się

Growing Internationally