Zapytanie ofertowe – Nocleg podczas targów Arab Health 2017 w Dubaju

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy działania w ramach projektu pt. PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP 03.03.01-12-0121/16-00

Klaster LifeScience Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zorganizowanie pobytu w hotelu dla grupy 7 osób w celu uczestnictwa w targach Arab Health, organizowanych w Dubaju, w dniach od 30 stycznia do 2 lutego 2017 roku.

Kod CPV – 55110000-4


Miejsce i termin realizacji zamówienia:

 • Miejsce docelowe: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 • Termin: 30.01.2017 – 2.02.2017;
 • Ilość osób: 7.

Sposób wyboru i kryteria oceny oferty:

Oferty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

 • cena (waga 70 %);
 • dogodność położenia hotelu – lokalizacja (waga 20 %);
 • bezkosztowa anulacja rezerwacji (waga 10 %).

Punktacja w kryterium cena przyznawana będzie poprzez dokonanie następującego obliczenia: Px=Cmin/Cx x 70. Podane wartości oznaczają:

 • Px – liczba punktów dla oferty nr „x”.
 • Cmin – najmniejsza cena spośród wszystkich cen zaproponowanych przez Oferentów.
 • Cx – cena oferty nr „x”.

Punktacja w kryterium dogodność położenia przyznawana będzie według schematu:

 • odległość poniżej 7 km od miejsca docelowego lub środek lokomocji pozwalający na przejazd w czasie max. 20 min. – 30 pkt;
 • odległość powyżej 7 km od miejsca docelowego lub środek lokomocji pozwalający na przejazd w czasie dłuższym niż 30 min. – 0 pkt.

Punktacja w kryterium bezkosztowa anulacja rezerwacji przyznawana będzie według schematu:

 • Bezkosztowa anulacja na 7 dni i mniej przed przyjazdem – 10 pkt;
 • Bezkosztowa anulacja na 8 dni i więcej przed przyjazdem – 0 pkt;
 • Brak informacji o bezkosztowej anulacji – 0 pkt.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Ofertę prosimy kierować na adres fundacja@lifescience.pl.

Termin składania ofert:

Poniedziałek, 6 Grudnia 2016


Realizującym zadanie jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Osoba upoważniona do kontaktów:

Violetta Wilk, Specjalista ds. Administracyjnych

T: +48 12 2974605; F: +48 12 2964646; E: vwilk@lifescience.pl


Informacja o wyborze wykonawcy:

Wybrany wykonawca:
WhyNotTravel sp. z o.o.
ul. Kielnarowa 108A, 32-020 Tyczyn

Data wpłynięcia oferty:
6.12.2016

Cena:
pokój 1-os: 860 AED
pokój 2-os: 1000 AED