Świadczenie usługi cateringowej na spotkaniu z inwestorami w dniach 1-2 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy działania w ramach projektu pt. PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP 03.03.01-12-0121/16-00

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie spotkań z inwestorami w dniu 1 i 2 czerwca 2017 r. Szczegółowy opis projektu dostępny jest na stronie http://lifescience.pl/projekty/probio-malopolska/.

Celem zapytania jest pozyskanie ofert na usługę cateringową podczas spotkania z inwestorami:

 1. Świadczenie usługi cateringowej podczas spotkania z inwestorami organizowanego w dniach:
  • 1 czerwca w godzinach 14.00 -17.00 (w Krakowskim Parku Technologicznym, ul. Podole 60, Kraków)
  • 2 czerwca w godzinach 9.00 – 12.00 (w Life Science Park, ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków)
 2. Dostarczenie poczęstunku w formie tzw. ‚ciągłej przerwy kawowej’ dla 20 osób.

W zakres przerwy kawowej powinny wchodzić:

 • napoje ciepłe i zimne bez ograniczeń;
 • przekąski słodkie;
 • przekąski słone.

Sposób wyboru i kryteria oceny oferty:

Oferty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

 • cena – 85%;
 • atrakcyjność menu- 15%.

Sposób przygotowania oferty:

W ofercie prosimy zawrzeć następujące informacje:

 • opis poczęstunku;
 • cenę brutto za osobę.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferty prosimy kierować na adres bgawin@lifescience.pl.

Termin składania ofert:

Poniedziałek, 22 Maja 2017

Termin wykonania zamówienia:

Czwartek, 1 Czerwca 2017


Realizującym zadanie jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Osoba upoważniona do kontaktów:

Beata Gawin

T: +48 12 2974698; F: +48 12 2964646; E: bgawin@lifescience.pl