Zapytanie ofertowe – Nocleg podczas targów BioForum w Łodzi

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy działania w ramach projektu pt. PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP 03.03.01-12-0121/16-00

Klaster LifeScience Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zorganizowanie pobytu w hotelu dla grupy 8 osób w celu uczestnictwa w targach BioForum, organizowanych w Łodzi, w dniach od 17 do 18 maja 2017 roku.


Miejsce i termin realizacji zamówienia:

 • Miejsce docelowe: Łódź, Polska;
 • Termin: 16.05.2017r. – 18.05.2017r.;
 • Ilość osób: 8.

Sposób wyboru i kryteria oceny oferty:

Oferty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

 • cena (waga 70 %);
 • dogodność położenia hotelu – lokalizacja (waga 20 %);
 • bezkosztowa anulacja rezerwacji (waga 10 %).

Punktacja w kryterium cena przyznawana będzie poprzez dokonanie następującego obliczenia: Px=Cmin/Cx x 70. Podane wartości oznaczają:

 • Px – liczba punktów dla oferty nr „x”.
 • Cmin – najmniejsza cena spośród wszystkich cen zaproponowanych przez Oferentów.
 • Cx – cena oferty nr „x”.

Punktacja w kryterium dogodność położenia przyznawana będzie według schematu:

 • odległość poniżej 2 km od miejsca docelowego – 20 pkt;
 • odległość powyżej 2 km od miejsca docelowego – 0 pkt.

Punktacja w kryterium bezkosztowa anulacja rezerwacji przyznawana będzie według schematu:

 • Bezkosztowa anulacja na 7 dni i mniej przed przyjazdem – 10 pkt;
 • Bezkosztowa anulacja na 8 dni i więcej przed przyjazdem – 0 pkt;
 • Brak informacji o bezkosztowej anulacji – 0 pkt.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Ofertę prosimy kierować na adres fundacja@lifescience.pl. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi firmami.

Termin składania ofert:

Czwartek, 16 Lutego 2017


Realizującym zadanie jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Osoba upoważniona do kontaktów:

Beata Gawin, Specjalista ds. Organizacyjnych

T: +48 12 2974605; F: +48 12 2964646; E: bgawin@lifescience.pl


Informacja o wyborze wykonawcy:

Wybrany wykonawca:
Boutique Hotel’s I
ul. Milionowa 25, 93-193 Łódź

Data wpłynięcia oferty:
08.02.2017