Zapytanie ofertowe – Nocleg podczas targów Leva & Fungera 2017

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy działania w ramach projektu pt. PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP 03.03.01-12-0121/16-00

Klaster LifeScience Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zorganizowanie pobytu w hotelu dla grupy 2 osób w celu uczestnictwa w targach Leva & Fungera 2017, organizowanych w Göteborg w Szwecji, w dniach od 3 do 7 kwietnia 2017 roku.


Miejsce i termin realizacji zamówienia:

 • Miejsce docelowe: Göteborg, Szwecja;
 • Termin: 03.04.2017r. – 07.04.2017r.;
 • Ilość osób: 2;
 • Lokalizacyjnie hotel powinien znajdować się pomiędzy lotniskiem Göteborg Landvetter, a Svenska Massan w centrum. Dodatkowo powinien być niedaleko przystanek komunikacji miejskiej z dobrym dojazdem do Svenska Massan.

Sposób wyboru i kryteria oceny oferty:

Oferty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

 • cena (waga 70 %);
 • dogodność położenia hotelu – lokalizacja (waga 20 %);
 • standard min. 3 gwiazdki (waga 10 %).

Punktacja w kryterium cena przyznawana będzie poprzez dokonanie następującego obliczenia: Px=Cmin/Cx x 70. Podane wartości oznaczają:

 • Px – liczba punktów dla oferty nr „x”.
 • Cmin – najmniejsza cena spośród wszystkich cen zaproponowanych przez Oferentów.
 • Cx – cena oferty nr „x”.

Punktacja w kryterium dogodność położenia przyznawana będzie według schematu:

 • odległość poniżej 3 km od miejsca docelowego lub środek lokomocji pozwalający na przejazd w czasie max. 30 min. – 20 pkt;
 • odległość powyżej 3 km od miejsca docelowego lub środek lokomocji pozwalający na przejazd w czasie dłuższym niż 30 min. – 0 pkt.

Punktacja w kryterium bezkosztowa anulacja rezerwacji przyznawana będzie według schematu:

 • Standard 3 gwiazdki i więcej – 10 pkt;
 • Standard 3 gwiazdki i mniej – 0 pkt.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Ofertę prosimy kierować na adres fundacja@lifescience.pl. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi firmami.

Termin składania ofert:

Poniedziałek, 27 Lutego 2017


Realizującym zadanie jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Osoba upoważniona do kontaktów:

Beata Gawin, Specjalista ds. Organizacji

T: +48 12 2974605; F: +48 12 2964646; E: bgawin@lifescience.pl


Informacja o wyborze wykonawcy:

Wybrany wykonawca:
WhyNotTravel Sp. z o.o.
ul. Kielnarowa 108 a, 36-020 Tyczyn

Data wpłynięcia oferty:
13.02.2017