Zapytanie ofertowe – Przelot na targi Bio Trinity 2017 w Londynie

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy działania w ramach projektu pt. PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP 03.03.01-12-0121/16-00

Klaster LifeScience Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przelot na trasie Kraków – Londyn – Kraków dla grupy 4 osób w celu uczestnictwa w wydarzeniu Bio Trinity 2017, organizowanym w Londynie (Anglia), w dniach 8-10 maja 2017 roku.


Miejsce i termin realizacji zamówienia:

 • Miejsce wylotu: Kraków;
 • Miejsce docelowe: Londyn;
 • Termin: I. 08 – 10.05.2017r.; II. 08 – 12.05.2017;
 • Ilość osób: 4.

Sposób wyboru i kryteria oceny oferty:

Oferty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

  Pierwsza selekcja ofert przelotu na podstawie dogodności połączenia.

 • dogodne godziny wylotu i przylotu:
  • przylot na miejsce 08.05. w godzinach porannych (przedpołudniowych);
  • wylot z Londynu 10.05. (12.05) w godzinach popołudniowych (wieczornych).
 • czas trwania lotu (z uwzględnieniem czasu oczekiwań między przelotami):
  • preferowane – 0-1 przesiadki, czas przelotu w jedną stronę poniżej 5 godz.

Z pośród ofert zakwalifikowanych na podstawie kryterium dogodności połączenia zostanie wybrana oferta korzystna cenowo.

Punktacja w kryterium cena przyznawana będzie poprzez dokonanie następującego obliczenia: Px=Cmin/Cx x 100. Podane wartości oznaczają:

 • Px – liczba punktów dla oferty nr „x”.
 • Cmin – najmniejsza cena spośród wszystkich cen zaproponowanych przez Oferentów.
 • Cx – cena oferty nr „x”.

Jeden oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę.


Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Ofertę prosimy kierować na adres fundacja@lifescience.pl. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi firmami.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu wylotu/powrotu i zmianę ilości osób lecących.

Termin składania ofert:

Poniedziałek, 27 Marca 2017


Realizującym zadanie jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Osoba upoważniona do kontaktów:

Beata Gawin, Specjalista ds. Administracyjnych

T: +48 12 2974605; F: +48 12 2964646; E: bgawin@lifescience.pl


Informacja o wyborze wykonawcy:

Wybrany wykonawca:
WhyNotTravel Sp. z o.o.
ul. Kielnarowa108 a, 36-020 Tyczyn

Data wpłynięcia oferty:
20.03.2017